Nestori Syrjälä: Big Toe Tech Trap
26.1.–18.3.2018

Nestori Syrjälä arbetade som stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén och periodens avslutande utställning Big Toe Tech Trap granskar alternativa framtider med motionen, skulpturen och isotona lösningar som infallsvinklar. Syrjälä söker, som ett led i skulpturskapandet, olika sätt att avstå från kontrollen och han finner sin teoretiska inspiration bland annat i science fiction, den objektorienterade filosofin och det posthumanistiska tänkesättet.

Utgångpunkten för de utställda arbetena är människan som ett biokemiskt system. Speciellt intresserar sig konstnären för de halvt genomsläppliga system som baserar sig på vätskecirkulationen, till exempel blodomloppet, och de på mångsidig samverkan grundade tarmfunktionerna. Verkens centrala material är den fysiologiska saltlösningen, det vill säga vatten med samma salthalt som blodet. Sådant saltvatten används bland annat inom läkarvetenskapen. I konstverken förenas lösningen med olika material och avdunstar, förtätas och förändras. Saltvattnet fungerar som ett urhavsliknande växtunderlag för nya sätt att reflektera över vår relation till andra organiska och oorganiska varelser.

I bakgrunden till verken finns de kriser som klimatförändringen och massutrotningarna i naturen orsakat och som framtvingar en omvärdering av det meningsfulla i de nuvarande politiska, ekonomiska och etiska systemen där egennyttan är den drivande kraften. Arbetena förmedlar ett hopp om individer och samhällen som på ett nytt sätt strävar efter njutning, solidaritet och en gemensam, artöverskridande välfärd.

Big Toe Tech Trap ritar upp konturerna av en ny sorts postfossil och posthumanistisk människa, som inte längre gör sitt yttersta för att kontrollera allt och vara skapelsens krona på pyramidens topp utan som i stället kan sätta värde på livets och objektens mångformiga spektrum och se det som ett värde i sig, som något vackert och kärt.

Nestori Syrjälä (f. 1983) var Konstföreningens i Åbo stipendiat åren 2015–2017 och arbetade i Henry Lönnfors-ateljén i Puolalaparken. På senaste tid har verk av honom varit utställda bland annat på gallerierna HAM och Titanik, i Purnu och i Kiasma. Syrjälä hör till konstnärs- och forskarkollektivet Mustarinda-seura.

Utställningen har fått understöd av Konstföreningen i Åbo, Finska Kulturfonden och Undervisnings- och kulturministeriet.

www.nestorisyrjala.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018