Erikoisopastukset ja luennot

KEVÄÄN 2017 ERIKOISOPASTUKSET

Tutustu Elina Brotheruksen näyttelyyn asiantuntijoiden seurassa. Osallistuminen museon pääsylipulla. Max. 40 henk. Vapaaehtoinen ennakkoilmoittautuminen: (02) 2627 100 / info@turuntaidemuseo.fi

la 4.3. klo 14 En français s’il vous plait! 

Oletko ranskankielen vasta-alkaja tai muuten vain halukas oppimaan muutaman sanan tätä taiteen ja rakkauden kieltä? Tervetuloa treenaamaan kielitaitoa taidemuseoon! Opastuksella opit yksinkertaisia, taidenäyttelyssä hyödyllisiä fraaseja sekä ranskankielen ääntämystä Elina Brotheruksen taiteen siivittämänä. Opastus on tilattavissa myös ryhmille Elina Brotheruksen näyttelyn ajan 17.2.–21.5.2017. Lue lisää

la 11.3. klo 14 Taina Erävaara: Minä ja Elina Brotherus

Turun taideakatemian kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara tarkastelee opastuksellaan Elina Brotheruksen teoksia omakuvallisuuden, identiteetin ja henkilökohtaisuuden näkökulmista. Hän rakentaa opastuksen itselleen tärkeiden ja merkityksellisten valokuvien ympärille.

la 22.4. klo 14 Elina Heikka & Anna-Kaisa Rastenberger

Valokuvataiteen parissa pitkään työskennelleet ja yhteistyötä tehneet Elina Heikka ja Anna-Kaisa Rastenberger johdattavat Elina Brotheruksen näyttelyyn yhteisellä opastuksella. Suomen valokuvataiteen museon johtaja Heikan ja Suomen valokuvataiteen museon intendentin, Kuvataideakatemian professuuria hoitavan Rastenbergerin esitys pohjaa suomalaisen nykyvalokuvan vahvalle tuntemukselle sekä Brotheruksen kanssa tehdylle yhteistyölle.

Opastuksella Heikka ja Rastenberger palaavat Brotheruksen kanssa vuonna 2016 käytyyn keskusteluun, jossa he syventyivät Montpellierin Pavillon Populairessa järjestettyyn näyttelyyn. Turun taidemuseossa nyt esillä oleva, Pavillon Populairen kanssa yhteistyössä toteutettu näyttely rakentuu Brotheruksen uran keskeisille töille. Se innostaa Heikkaa ja Rastenbergeriä palaamaan vuoden takaiseen keskusteluun ja siinä esiinnousseisiin teemoihin, kuten taiteen ja leikin suhteeseen. Keskustelun englanninkielinen käännös on luettavissa Elina Brotheruksen www-sivuilla osoitteessa elinabrotherus.com.

la 13.5. klo 14 Elina Brotherus & Mia Haltia

Taidemuseossa esillä oleva Elina Brotheruksen näyttely on retrospektiivinen katsaus taiteilijan tuotantoon. Opastuksella kuullaan, minkälainen prosessi uran yhteenkokoavan näyttelyn rakentaminen on taiteilijalle ja näyttelyn kuraattorille ollut.

KESKIVIIKKOSARJA

Teemaopastukset avaavat näkökulmia kokoelmanäyttelyyn Toteutuneita unelmia ja toteutumattomia. Osallistuminen museon pääsylipulla. Max. 40 henk. Vapaaehtoinen ennakkoilmoittautuminen: (02) 2627 100 / info@turuntaidemuseo.fi

ke 15.3. klo 17.30 Kuraattorikierros: Christian Hoffmann

Kuraattorikierros tutustuttaa kuulijat Turun Taideyhdistyksen kokoelman syntyvaiheisiin museon ensimmäisen intendentin Victor Westerholmin johtaja-aikana. Vuosien 1891–1919 aikana taidemuseon kokoelmaan hankittiin ja lahjoitettiin tasan 400 teosta, joista monet ovat sittemmin muodostuneet Suomen taiteen ohittamattomiksi klassikoiksi. Kuraattorikierroksella tutustutaan myös joukkoon Suomen taiteen kultakauden teoksia, jotka jäivät eri syistä hankkimatta. Tuomalle esiin näitä menetettyjä tilaisuuksia tarjotaan kierroksella uusi, laajempi näkökulma kokoelmaan: Millainen se olisi voinut olla? 

ke 12.4. klo 17.30 Taidekokoelma ja 1900-luvun alun yhteiskunnalliset kuohut

Opastuksella tutustutaan 1900-luvun alun ajoittain hyvinkin jännitteiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja sen vaikutuksiin vastaperustetun Turun taidemuseon toiminnassa. Kuinka 1800-luvun lopun kansallinen herääminen, irtautuminen Venäjästä, itsenäistyminen ja sitä seurannut sisällissota näkyvät aikalaistaiteessa ja kokoelman varhaisessa muotoutumisessa? Kierroksella tutustutaan mm. museon arkkitehtuuriin sekä Edelfeltin, Järnefeltin ja Akseli Gallen-Kallelan taiteeseen. Oppaana museon oma opas Anna Skult.

ke 3.5. klo 17.30 Victor Westerholmin taiteilijasuhteet

Turun taidemuseon ensimmäisen intendentin, maisemamaalari Victor Westerholmin taiteilijakontaktit ovat vaikuttaneet vahvasti siihen, millaisena kokoelman tänäpäivänä tunnemme. Monet tämän päivän klassikot on hankittu kokoelmaan juuri Westerholmin johtajakaudella. Hän oli rohkea hankinnoissa ja myötävaikutti muun muassa siihen, että kokoelmaa kartutettiin usealla Helene Schjerfbeckin teoksella aikana, jona taiteilijan modernistista ilmaisua ei vielä arvostettu. Oppaana museon oma opas Mereca Victorzon.

TAITEILIJATAPAAMISET

ke 15.2. klo 15 Søren Thilo Funder kertoo teoksistaan ja taiteellisesta työskentelystään Turun Taideakatemian Kuvateatterissa (Linnankatu 54). Tilaisuus on englanninkielinen, vapaa pääsy.

ke 21.3. klo 17 Jenni Toikka ja Eeva-Riitta Eerola keskustelevat näyttelystään Double Take Kiasman johtajan Leevi Haapalan kanssa taidemuseon Studiossa. Osallistuminen museon pääsylipulla (9/6 ¤).

to 6.4. klo 14 Perfomanssiryhmä MSL (Antti Jussila & Jari Kallio) ja Jaakko Pallasvuo kertovat taiteellisesta työskentelystään Turun Taideakatemian Kuvateatterissa (Linnankatu 54). Tilaisuus on suomenkielinen, vapaa pääsy.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014