Tecknarsällskapet i Åbo
Fel Tecknat
18.11.2011–15.1.2012

I Åbo konstmuseums Studio presenteras under slutet av år 2011 Tecknarsällskapets i Åbo (Turun piirustusseura, tps) imponerande utställning Fel tecknat. Utställningens namn antyder att konstnärerna vill finna tecknandets gränser. Att teckna tillsammans gör det möjligt att pröva på något nytt och utvecklas men också att tillsammans åstadkomma något unikt. Utställningen har skapats av Joona Huotari, Kari-Petteri Kakko, Jani Kaunisto, Jussi Lepistö, Sami Leppänen, Jan Lindgren, Eero Merimaa, Jarkko Rantanen, Matti Vainio och Juha Welling.

Tecknarsällskapets medlemmar är aboensiska konstnärer som avlagt examen vid Ritskolan i Åbo. De samlas regelbundet för att teckna i föreningens arbetsrum i Manilla. Ibland anordnar de teckningsevenemang ute på stan eller bjuder in allmänheten att teckna tillsammans med dem till exempel på museet. För tps-medlemmarna kan tecknandet vara meditativt, en möjlighet att utforska det undermedvetna, eller helt enkelt ett tillfälle till trevlig samvaro. För dem alla är tecknandet dock ett sätt att kommunicera – med varandra och med allmänheten.

Under de senaste månaderna har tps-medlemmarna tecknat flitigt tillsammans. På tiotals paneler presenteras deras alster: linjer – en del till och med mycket häftiga – och mustiga färger. Alla konstnärerna har arbetat med samma teckning i tur och ordning, och i det slutliga verket kan man inte nödvändigtvis identifiera de individuella handlagen. När tps-medlemmarna tecknar för de samtidigt en diskussion med bildernas hjälp. En medlem fortsätter på en bild som någon annan börjat på. Ibland tecknar någon sitt bidrag ovanpå en detalj som en annan av konstnärerna tecknat. Redan själva teckningsprocessen är som ett liv i miniatyr. Ibland är diskussionsdeltagarna jämställda, ibland beslutar någon sig för att ta makten och ibland drar sig någon tillbaka i sin egen vrå för en längre tid. Vars och ens bidrag är en del av slutresultatet som man inte skulle ha kunnat nå fram till utan det av respekt för de andra präglade samarbete som vuxit fram under årens lopp. Muntliga diskussioner förs också, men de har sin egen tid. Temperamentsfulla diskussioner förs om verkens innehåll då konstnärerna försöker förstå sig själva och andra. Beröm utdelas också. Tps-medlemmarna berättar att det redan länge hört till deras arbetsrumskultur att lämna skrivna meddelanden åt varandra. Den här vanan får en naturlig fortsättning i bildflödet på utställningen Fel tecknat, där texter på olika språk spelar en viktig roll. Bilderna bjuder på bekanta och obekanta element som man kan begrunda länge.

Verkstaden Nu ska vi rita! lö 19.11 kl. 14
Medlemmarna i Tecknarsällskapet i Åbo inbjuder allmänheten att komma med och teckna i verkstaden Nu ska vi rita! som arrangeras i Åbo konstmuseums Studio lördag 19.11.2011 kl. 14. Museets inträdesavgift berättigar till deltagande i verkstaden. Deltagarna behöver inte ha med sig något annat än ett öppet sinne och intresse för teckning.

Fel tecknat (You Tube)

AUKTION!Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018