ANIMERA: Lars Arrhenius
ANIMERA Lars Arrhenius: En dag på varuhuset
16.9.–13.11.2011

I anknytning till utställningsserien Animera visas i Åbo konstmuseums Mörkrum verket En dag på varuhuset (2008, 8 min.) av den svenska konstnären Lars Arrhenius (f. 1966). I verket beskriver konstnären händelserna på varuhuset NK minuterna innan den svenska utrikesministern Anna Lindh (1957–2003) blev mördad.

På den via massmedierna välbekanta övervakningskamerabilden stiger mördaren in i varuhuset. Snart kan betraktaren med röntgenblick följa med hur skelettet rör sig i varuhuset tillsammans med andra skelett i Arrhenius verk. Varuhuset har en angenäm atmosfär. Kunderna tittar på kläder och bläddrar bland skivor. Folk umgås med varandra och pratar i mobiltelefon. Allt verkar vara bra. I rulltrappan åker kunderna ensamma eller tillsammans i olika riktningar. Medvetenheten om att mördaren är på plats får betraktaren att försöka hitta honom bland de andra som besöker varuhuset. Stämningen förtätas. Till sist attackerar mördaren sitt offer med kniv, och den skadade Anna Lindh faller ner på golvet. Ljuden försvinner. Medan NK:s symbol snurrar på varuhusets tak ekar ambulansens tjut i öronen.
 
På grund av händelserna i juli i Norge ser vi nu i höst med nya ögon på Lars Arrhenius verk En dag på varuhuset. Ursprungligen var det meningen att attacken på Utøya också skulle skada en politiker. Båda brottsplatserna var oförutsedda. Det kändes som om förövaren trängt in på ett mycket personligt revir, även om båda platserna är offentliga. Lars Arrhenius berättar att han blev chockad över mordet på Anna Lindh och att han anser att mordet innebar slutet på den välfärdsstat som den svenska socialdemokratin byggt upp. I animationens nya Sverige är varuhuset tomt, man ser inte längre varor. Röntgenblicken avslöjar människornas rörelser. Den fjärmade betraktaren koncentrerar sig på det väsentliga, människornas beteende.

Utställningsserien Animera, som hör till programmet för Åbo stads kulturhuvudstadsår 2011, lyfter fram animationen som en del av samtidskonsten och granskar gränserna mellan animation och bildkonst. Animera är ett samprojekt mellan Åbo konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och animationsutbildningen vid Åbo yrkeshögskolas konstakademi.

Ohjelma_logo_pallossa_Black_PIENIN.jpg

Ten questions to the Darkroom artist
LARS ARRHENIUS1. Could you tell how you usually start planning new art works and how the work proceeds?
I can´t say I have a formula, that would be handy... But I think it´s important to be open to all ideas that are popping up from the compost. The idea to the film "The Big Store" came from tragic death of Anna Lindh. I was, like everyone else, shaked by the murder. In my studio I did a tableau of NK, inspired by Pieter Brueghel, with all sorts of people doing parallel activities in the same second Anna Lindh was killed. Some time after, I realized this is much better as an animation. Then after one year getting funding from all sorts of institutions like SVT SFI and Film i Skåne we started to produce the film and one more year ahead the film was finished.
The subject forced this working process, I like to be more open to whims and crazy perspectives.

2. With which themes have you worked on for the work showed in the Darkroom?
”The Big Store” is an animation that depicts what happened the minutes before the murder of the Swedish Foreign minister Anna Lindh.
The department store is filled with people shopping, exposed as filmed by an x-ray camera. New Sweden is visualized in an empty store, when the merchandise and goods are gone our actions appears more distinct.

3. Why are these subjects important to you?
Social democracy formed Sweden during 20th century to a welfare state. And the murder from my perspective did end this era.

4. Have you worked for a long time with these subjects?

No, this was my first time I did a political artwork.

5. Could you tell about the technique you have used for this work?
My work is idea/script/producer/director so I have no idea what kind of program this 3D animation is done by.

6. Is this technique typical for your working?
My previous work has been 2D animations, but the childprogram "Showtajm" I do with Daniel Westlund and Carl-Mickael Herlöfsson for SVT is partly 3D

7. What does animation mean to you?
One of many disciplines to express my ideas.

8. What does this exhibition at Turku Art Museum mean to you?
A great way to reach a public that is interested and open for new perspectives.

9. Which other art fields are close to you and why?
I have a close relation to music, I have always played instruments. A CD will be released with music from "Showtajm" that I have composed.

10. Could you tell about your future plans?
I will finish a commission in a Burgerhaus in Munich and making a board game...

 

Bildkonstären Lars Arrhenius intervju i Åbo konstmuseum (YouTube)Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018