Veli Granö
10.6.-28.8.2011
10.6.–28.8.2011

Veli Granö (f. 1960) är en av Finlands internationellt mest kända och uppskattade nutidskonstnärer som arbetar med fotografier, installationer och film. Granö har i flera verk tagit upp temat alternativa verkligheter. Attraktionen och värdet i hans verk finns i det okonstlade men respektfulla sätt som han närmar sig sina subjekt. Granö bygger upp sina verk i samarbete med dem han avbildar och han följer deras liv i upp till flera år. Genom att blotta sig själva tar huvudpersonerna i Granös verk risken att bli avvisade och miss-förstådda. Samtidigt är de ändå aktiva aktörer som genom Granös verk får tillfälle att bygga upp och stär-ka sin egen identitet och bli hörda i frågor som är viktiga för dem.

I utställningen på Åbo konstmuseum ingår både äldre verk av Veli Granö och helt nya verk. Den tidigare produktionen representeras av installationen Rien (2004) samt filmerna Polku Quayn talolle (Stigen till Quays hus, 2000), Parantaja (Helbrägdagöraren, 2002), Kirsti (2002), Irja Alisen näkyjen puutarha (Irja Alinens trädgård av syner, 2009) och den originella och berörande klassikern inom finländsk halvdokumentär mediekonst Tähteläiset (Stjärnänglar, 2003).

Veli Granös senaste film Profeetta (Profeten, 2011) får sitt uruppförande på utställningen på Åbo konstmuseum. Verket handlar om Markku Mäkinen, som har ett osedvanligt starkt förhållande till naturen. Efter att i flera års tid ha levat isolerad från samhället började Mäkinen skriva dikter som han sedan insåg att förutspådde framtida händelser. Enligt honom kommer mänskligheten i framtiden att tvingas välja mellan materia och andlighet och de som inte förmår att avstå från materian går under.  

I Åbo konstmuseum genomförde Veli Granö också ett samhällskonstprojekt Muistojen aurat (Minnenas aura) genom vilket han undersöker människors förhållande till föremål och de känslor och minnen som föremål väcker hos sina ägare. Granö framställde i samband med projektet kirlianfotografier, vilka klassificeras som storspänningsfotografier. Kirlianfotograferingen och de auror som de avslöjar har fascinerat människor sedan den här metoden utvecklades på 1930-talet. Kirlianbilderna är fortfarande förknippade med tanken om att bilderna visar oss fenomen och faktum som vi inte kan se med blotta ögat. Projektet är en andlig fortsättning på Granös tidigare produktion som konsekvent har gett en stämma åt annorlunda sätt att se och uppleva. Granö har också utnyttjat kirlianfotografering i en annan ny helhet, Ylösnousemuksia (Uppståndelser).

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018