Animera
28.1.2011–15.1.2012

Bildkonstnärerna har använt sig av animation redan i decennier, men intresset har ökat under de senaste åren och animationen har blivit en viktig del av bildkonst. Yrkesundervisningen i branschen vid Åbo Konstakademi är av stor betydelse i Finland och har också blivit internationellt känd. Året 2011 är en lämplig tidpunkt för en granskning av animationens roll både som en del av den finska och den internationella bildkonsten och som en självständig konstart.

Animera genomförs i samarbete med Åbo konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Åbo yrkeshögskolas konstakademi / Utbildning för animation

Åbo 2011: Animera

Serien visas i Åbo konstmuseums Mörkrum och på hösten i Björneborgs konstmuseums MEDIApunkt.

 

Åbo konstmuseums Mörkrum

Serien, som visas i Åbo konstmuseums Mörkrum, inledde av den estniska animationsregissören Priit Pärn, en av världens mest ansedda animationskonstnärer och den centrala kraften bakom att animationsutbildningen vid Åbo konstakademi håller på att få ett internationellt rykte. Under våren visas en helhet gjord av animerarna i Turun Anikistit ry. I Mörkrummet presenteras under sommaren den brittiske bildkonstnären David Shrigley, som använder animation som ett redskap för sitt konstnärliga uttryck. På hösten, efter den svenske bildkonstnären Lars Arrhenius, är det igen dags för animatörerna i och med en utställning av föreningen Animaation apupyörä ry.

28.1–27.3 Priit Pärn        
8.4–29.5 Åbo Anikister (Turun Anikistit ry)    
10.6–4.9 David Shrigley   
16.9–13.11 Lars Arrhenius    
18.11.2011–15.1.2012 Animationens stödhjul (Animaation apupyörä ry)

Åbo konstmuseums Mörkrum

 

Björneborgs konstmuseums MEDIApunkt

På Björneborgs konstmuseum visas också en egen helhet om mötet mellan animation och bildkonst.

30.9–30.10 Timo Vaittinen
1–27.11 Åbo Anikister och Animationens stödhjul (Turun Anikistit ry & Animaation apupyörä ry): Jan Andersson, Maria Björklund, Tommi Juutilainen, Ami Lindholm, Mark Ståhle, Niina Suominen och Taru Varpumaa
29.11.2011–15.1.2012 Modern europeisk animation, kurator Anna Daneri (Italien)

Björneborgs konstmuseums MEDIApunkt (på finska)

 

Ohjelma_logo_pallossa_Black_PIENIN.jpg

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018