ANIMERA: Åbo anikister: Tommi Juutilainen, Niina Suominen, Taru Varpumaa
8.4.–29.5.2011

Utställningsserien Animera fortsätter på Åbo konstmuseum med Åboanikisternas nyaste animationer. I Mörkrummet presenteras Tommi Juutilainens Samordning (2011, 2:25 min.), Niina Suominens Jag kallar mig frisk (2010, 4:20 min) och Taru Varpumaas Edith (2010, 5:39 min). Verk av alla tre konstnärerna har visats och prisbelönts på filmfestivaler på olika håll i världen. Edith och Jag kallar mig frisk presenterades på filmfestivalen i Tammerfors i mars. Det sistnämnda arbetet vann nyligen första pris på festivalen Vidéoformes i Clermont-Ferrand i Frankrike.   

Tommi Juutilainens (f. 1972, avlade examen vid Åbo Konstakademi år 2004) animation Samordning premiärvisas nu i Mörkrummet. Liksom de flesta animationer är den resultatet av flera års arbete. Denna gång inleddes processen med en röst som inpassades i en annan animation. Slutresultatet tillfredsställde inte konstnären den gången och han ansåg att rösten inte kunde användas. Balanserandet mellan bild och röst fick Juutilainen att skapa illustrationer till den förkastade rösten. Han ville reda ut, hur man kan kombinera en bild med en röst som inte naturligt hör samman med bilden. Kan man ändå skapa en logisk helhet? I det nya arbetet samordnas erotiska röster med bilder av Hermann Göring (1893–1946) som motionerar i en labyrintliknande stad. Bilden av en joggande Göring hade redan länge förföljt Juutilainen, på samma sätt som en melodi kan höras inuti huvudet. Göring, som ursprungligen skaffade sig sin ryktbarhet som stridsflygare, hörde till det nazistiska Tysklands högsta ledning.

Niina Suominen (f. 1973, examen vid Åbo Konstakademi 2004) har illustrerat Teemu Hirvilammis och Ari Taskinens diktmusik Jag kallar mig frisk (Asfalttia ja ruohoa, Sammakko 2001). Suominens animation är kollageliknande. I arbetet betonas filmen som material. Den slumpmässigt behandlade filmens vackert abstrakta bilder växlar med sensibla teckningar. Ibland visas eller framskymtar svartvita skogsvyer eller bilder på döda djur eller en bro som byggts av människor. Då Hirvilammi kallar sig frisk och ser sig som ståtlig ruin avslöjas samtidigt såväl människans och naturens sårbarhet som den makt de besitter. Människans agerande inverkar på hela miljön – fåglarna är stumma och själva rymden är full med skrot. I arbetet sammansmälter rytmen i diktmusiken och Suominens visuella, intellektuella bildspråk till en mycket skickligt genomförd helhet.    

Taru Varpumaa (f. 1975, examen vid Åbo Konstakademi 2008) är utbildad bildkonstnär och animationsregissör. Edith är hennes första egna animation efter studierna vid Åbo Konstakademi. Edith börjar med lätta och glada stämningar. Rosorna på gården blommar och en liten flicka skuttar omkring, skrattar och blåser maskrosfrön upp i luften. Mormor sitter inne i det röda huset och tar glatt barnet i sin famn. Samtidigt tappar hon kaffekoppen som hon har i handen och den går i kras. Edith återvänder i minnet till ungdomen. Musiken ger vingar åt de kära och varma minnena, som dock ofta avbryts av de sorgliga stämningarna från krigstiden. Taru Varpumaas tecknade animation är en gripande berättelse om en dementerad kvinna i anstaltsvård. I Ediths tankevärld blandas gångna tiders händelser med nutiden och bildar en egen verklighet.  

Tre på animation specialiserade studerande vid Åbo Konstakademi, bland dem Niina Suominen och Tommi Juutilainen, grundade efter avlagd examen föreningen Turun Anikistit ry år 2005 för att trygga det professionella animationsarbetet i Egentliga Finland. Till föreningen hör för närvarande tolv animationsproffs med examen från Åbo Kostakademi. Föreningens syfte är att göra det möjligt att skapa icke-kommersiella animationer. Anikisterna har en gemensam arbetslokal i centrum av Åbo.


Ohjelma_logo_pallossa_Black_PIENIN.jpg

Utställningsserien Animera hör till det officiella programmet för Åbo 2011. Animera lyfter fram animationen som konstart och utforskar gränsen mellan animation och bildkonst. Animera genomförs i samarbete med Åbo konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Åbo yrkeshögskolas konstakademi/Utbildningen för animation.

 

Åbo Anikister


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018