Elliina Peltoniemi
8.4.–29.5.2011

Denna vår presenteras Elliina Peltoniemis (f. 1978) examensarbete i Åbo konstmuseums Studio. Peltoniemi avlägger examen som bildkonstnär vid Ritskolan i Åbo. I sin utställning har hon djärvt tagit vara på stunden. Veckan före utställningen tillbringade hon på Åbo konstmuseum där hon med kol tecknade egna bilder på väggarna i Studion. Kol är ett väsentligt element i livscykeln. Genom sitt materialval anknyts Peltoniemi också till den stora grupp bildkonstnärer som tecknat med kol. Även väggteckningarna och väggmålningarna har en lång historia som fortlöpande kompletteras med nya sätt att lämna spår i miljön.

Att berätta med hjälp av självporträtt är en viktig del i Elliina Peltoniemis konst. I sina senaste arbeten har hon bl.a. använt sig av diabilder från sin barndom. Då konstnären ritar blir de gamla bilderna, som hennes far har tagit, en naturlig del av berättelsen om uppväxtåren. På Studions väggar uppenbaras det förgångna, den innevarande stunden, drömmarna och verkligheten. Elliina Peltoniemi anser att förändringar och sorger ökar upplevelsernas intensitet. De tvingar människan att stanna upp och ställa frågor till sig själv. Livscykeln är dels trösterik, dels tröstlös.

Elliina Peltoniemis sätt att teckna med kol direkt på väggen lyfter fram utställningens tema: avståendet och förgängligheten. Ett verk uppstår, det har en livstid och sedan försvinner det. Också en konstnär måste avstå från sina verk även om skapandet av dem har inneburit stora fysiska och psykiska ansträngningar.

Elliina Peltoniemi Picture CV

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018