ANIMERA: Priit Pärn
28.1.–27.3.2011

Den estniska animationsregissören Priit Pärn (f. 1946) inleder utställningsserien Animera i Åbo konstmuseums Mörkrum. Han är en av världens mest uppskattade animationskonstnärer. Tecknandet har alltid varit en viktig del i Priit Pärns liv. I sitt hemland blev han i slutet av 1960-talet känd för sina karikatyrteckningar. Teckningarna resulterade i att han 1976 blev inbjuden att regissera animationer i filmstudion i Tallinn. Före detta hade han hunnit avlägga examen vid universitet i Tartu med biologi som huvudämne och arbeta i botaniska trädgården i Tallinn. Arbetet i animationsstudion förde Priit Pärn till en internationell karriär som animationsregissör. Sedan 1980-talet är han dessutom känd som bildkonstnär. Priit Pärns teckningar och grafik har visats på otaliga utställningar, och dessutom gör han illustrationer. Även om Priit Pärn har undervisat i animation i olika läroanstalter runt om i världen, anser han att Åbo är hans andra hemstad, eftersom han undervisade i staden 1994−2007. Han var en viktig påverkare och bidrog till att utbildningen i animation vid Åbo Konstakademi blev internationellt känd.      

I Åbo konstmuseums Mörkrum visas en kavalkad på nästan tre timmar av Priit Pärns animationer från olika decennier. Den tidigaste animationen ...and Plays Tricks (...ja teeb trikke, 1978, 9 min.) var den första som prisbelönades på en animationsfestival. I de senare verken är det samhälleliga budskapet tydligare. Passion och problem i parförhållanden förekommer ofta i Pärns animationer. Så är det också i triangeldramat The Triangle (Kolmnurk, 1982, 15 min.). Pärn hämtar också inspiration ur bildkonsten. Personerna i Edouard Manets målning Frukost i det gröna (1863) har i animationen Breakfast on the Grass (Eine Murul, 1987, 24 min.) flyttats till det sovjetestniska samhället medan den färggranna bildvärlden i Hotel E (1992, 29 min.) hänvisar till popkonsten. Karl Marx och Marilyn Monroe träffas i animationen Karl och Marilyn (2003, 23 min.). I verket Life without Gabriella Ferri (Elu ilma Gabriella Ferrita, 2008, 44 min.) är sinnena speciellt känsliga och slumpen leder vidare till nya händelser. Kavalkaden avslutas med Pärns nyaste verk Divers in the Rain (Tuukrid vihmas, 2010, 24 min.).  

Priit Pärns verk baserar sig på hans manuskript. Han planerar figurerna och bildmanuset, men den färdiga animationen är gjord av den stora gruppen professionella filmare som arbetar i studion. Animationskonstens klassiska egenskaper kommer väl fram i Pärns verk. Rytmen i den rörliga bilden samt ljudet är väsentliga. De tecknade animationerna är så slagkraftiga att inga ord behövs. Transformationen kan vara oändlig och det symbolistiska bildspråket är en viktig del av animationens grammatik. Priit Pärns verk baserar sig på berättelser, men trots det kan betraktaren ibland känna sig litet förvirrad. Pärn bearbetar inte berättelserna så att de är färdiga, utan han lämnar utrymme för betraktaren att göra egna tolkningar. Den oemotståndliga visuella kraften i Pärns verk väcker stimulerande känslor hos betraktaren ännu länge efter att han sett verken.        

Utställningsserien Animera hör till det officiella programmet för Åbo 2011. Animera lyfter fram animationen som konstart och utforskar gränsen mellan animation och bildkonst. Animera genomförs i samarbete med Åbo konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Åbo yrkeshögskolas konstakademi/Utbildningen för animation.

Ohjelma_logo_pallossa_Black_PIENIN.jpg

KONSTNÄRSTRÄFF: Torsdag 27.1.2011 berättar Priit Pärn på finska om sitt konstnärliga arbete på Kuvateatteri (Bildteatern) vid Åbo Konstakademi (Slottsgatan 54–60) kl. 14. Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.

YouTube: Priit Pärn inledde Animera-serien

YouTube: Priit Pärn

 

PRIIT PÄRN 10 frågor

1. Could you tell how you usually start planning new  art works and how the work proceeds?

For me the start with a new film has been always different. Sometimes it is just a single visual image, sometimes a reflection from real life, sometimes a tension between something… This is the starting point. Next step is the story. I start at the same time developing the story and the drawing. I make sketches for the characters and I draw a rough storyboard. In certain moment you have to feel the rhythm of the film.
If you are working with studio team – as I almost always did – the preparation for production has to be really proper. It is ideal to have the ready film in your head. The production will be just to make it visible.
 
2. With which themes have you worked on for the works showed in the Darkroom?
I have 7 animated films in Darkroom. They are from years 1978 to 2010. It is hard to say anything about themes. They are all different and there is development from one film to another. I do believe all of them are connected in context of time and place where they had been made. And they are connected to me in this time and place.  

3. Why are these subjects important to you?
I like to tell stories and to do this with using possibilities that animation is giving. I never thought of importance of these subjects to me. What is important is how the film was made.  

4. Have you worked for a long time with these subjects?

From 1976 to 2010.

5. Could you tell about the technique you have used for the art works in these works?

From 1976 to 1998 it was classical cell animation. After 1998 it has been drawing animation in combination with 2D computer.

6. Is this technique typical for your working?

Yes it is.

7. What does animation mean to you?

I tried several times to finish with animation. And I always came back. It seems that animation is important to me.

8. What does this exhibition at Turku Art Museum mean to you?
I used to teach in Turku from 1994 to 2007. So, Turku is a bit my home town. This exhibition at Turku Art Museum is very important to me – I am back, I am still alive!  

9. Which other art fields are close to you and why?
Illustration and print making.  

10. Could you tell about your future plans?
After working quite long time on my last animated film I would like to take a brake with animation and concentrate to print making.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018