Leena Saarto
28.1.–27.3.2011
År 2011 visar Åbo konstmuseums Studio samtidskonst av Åbokonstnärer. Året inleds med Leena Saarto (f. 1956). I hennes konst har bokstäverna redan länge varit utgångspunkten. Dessa välkända tecken reagerar på omgivningen. Materialet har förändrats från tenn till papper och faner och formen har övergått från tvådimensionellt till tredimensionellt. Leena Saarto följer noggrant tidens anda och speciellt olika personers sätt att kommunicera. På utställningen sammansmälter det förgångna och nutiden på ett naturligt sätt till ett nytt budskap. Den gemensamma förståelsen skapar kommunikation, vilket är kärnan i Leena Saartos konst.   

På en vägg i Åbo konstmuseums Stduio finns ett enormt stort kors. Det ser ut att växa fram ur museibyggnaden. Tecknet är bokstaven I, den enklaste formen i vårt alfabet. Nu är bokstaven uppvikt och platt på väggen. Det är inte av en slump som bokstaven också syftar på det engelska ordet I, jag.  

I Studion återfinns också två pyttesmå figurer. Den ena, Shin Tanakas Gritty, har kommit på besök. Japanen Shin Tanaka är världsberömd inom sitt område. Han målar graffiti och gör streetorigamifigurer. Varje utställningsbesökare får slutligen själv tolka det budskap som ingår i tecknen. Måste man alltid ha ett gemensamt språk för att bli förstådd? Även språken kan vara olika. På vilket sätt kunde två människor, du och jag, kommunicera så att vi åtminstone en stund skulle förstå varandra perfekt?


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018