Crème de la Crème
Mästerverk ur Åbo konstmuseums samling
14.12.2010–3.2.2013
Crème de la Crème presenterar de yppersta verken från den finländska konstens guldålder (ca 1880–1910), mästerverk ur Åbo konstmuseums samling. Museets övre våning intas av mer än hundra av de mest kända och önskade samlingsklassikerna. Samtidigt uppmuntrar utställningen till att fundera över vad ett mästerverk egentligen är och hur klassikerna blir till. Varför har just Gumma med katt, Sampos försvarare och många andra blivit nationalskatter?

Utställningen granskar begreppet mästerverk på ett allmänt plan men presenterar också berättelser om enskilda konstnärer och deras verk. Den berättar också om de mästerliga motiven inom såväl historie-, porträtt- och landskapsmåleriet som folklivsskildringen. Också museernas roll vid uppkomsten av mästerverken och mäster-lighetstänkandet belyses. Vilka verk utväljs till museisamlingen, vilka ställs ut, vilka placeras i lagret? Och vilka verk blir de ikoner som ger samlingen dess ansikte? Under tidernas lopp sker det också förändringar i värderingarna och smaknormerna, så en del klassiker glöms bort och nya kommer i stället. Också konsthistorien tolkas på nya sätt och skrivs om, inte minst när det gäller konstnärsmyterna. Åbo konstmuseums utställning belyser konstnärspersonligheternas inverkan på tolkningen och uppskattningen av verken genom att granska två olika konstnärers, Akseli Gallen-Kallelas och Helene Schjerfbecks levnadsbana och konstnärskap. Den tredje konstnären som lyfts fram i rampljuset är Victor Westerholm, utvecklare av det finska landskapsmåleriet och en central gestalt när det gäller Åbo konstmuseums samling. I egenskap av museets första chef hade uttryckligen Westerholm en avgörande roll när det gällde att välja verk från guldåldern till museets samling och bidra till att de blev "våra bilder".

Förutom på Gallen-Kallela, Schjerfbeck och Westerholm bjuder Åbo konstmuseums klassiska uppdukning också på bl.a. Albert Edelfelt, Gunnar Berndtson, Fanny Churberg, Elin Danielson-Gambogi, Pekka Halonen, Eero Järnefelt och Hugo Simberg. Även skulpturerna har fått en spektakulär estrad i museets övre hall, som nu åter används som skulpturhall i enlighet med den ursprungliga tanken.

Crème de la Crème kan allmänheten avnjuta under hela kulturhuvudstadsåret, ända till 5.2.2012. I anslutning till utställningen arrangeras olika slags kringprogram. Dessutom har allmänheten möjlighet att rösta på sina egna favoritmästerverk i en framröstning som går av stapeln i början av kulturhuvudstadsåret.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018