Matts Leiderstam
Sett härifrån
1.10.2010–16.1.2011
Åbo konstmuseums höstutställning Sett härifrån är den svenske konstnären Matts Leiderstams (f. 1956) första museiutställning i Finland. Leiderstams konstnärliga produktion är en fascinerande blandning av konstnärsarbete, konsthistoria och konstforskning. Hans huvudsakliga intresseområde är gamla porträtt och landskapsmålningar, de innebörder och eventuella dolda undertoner som ingår i dem. Leiderstam bygger en bro mellan det förgångna och samtiden genom att jämföra originalverken med varandra, måla kopior av dem och utnyttja den information som konserveringen av verken gett. Konstnären bor och arbetar i Malmö och Stockholm. Han blev Sveriges första doktor i fri bildkonst år 2006.

Sett härifrån presenterar arbeten som färdigställdes åren 1998–2008 och en stor installation som skapades enkom för utställningen på Åbo konstmuseum. Temat för denna, Neanderthal Landscape (2008–2010), är Düsseldorfskolan och växelverkan mellan de konstnärer som räknas till denna grupp.

Neanderthal Landscape ställs på Åbo konstmuseum ut i fyra olika rum. Installationen består av två projektioner, den svenske konstnären Gustaf Rydbergs (1835–1933) originalskisser och bord som planerats av Matts Leiderstam. På borden har han placerat konstböcker samt egna teckningar, texter och foton i anslutning till Neanderthaldalen. Ett av borden har han tillägnat den finska konstnären Alexandra Frosterus-Såltin (1837–1916) och två av de porträtt som hon målade och som ingår i Åbo konstmuseums samlingar.   

I slutet av 1800-talet vann två betydelsefulla nyheter insteg i bildkonsten: fotograferingen och friluftsmåleriet. Landskapsmålningarna hade vanligen målats i ateljéerna, men nu trädde konstnärerna ut i det fria, ut till de objekt som de avbildade. Det moderna landskapsmåleriet anses ha utgått från konstakademin i Düsseldorf, där Johann Wilhelm Schirmer (1807–1863) inledde undervisning i friluftsmåleri år 1834. Den vackra Neanderthaldalen och detaljerna i landskapet där förevigades inte bara i otaliga skisser utan också i olja. En hel generation av konstnärer från olika håll i Europa, också från de nordiska länderna, reste till Düsseldorf för att utveckla sitt kunnande och lära sig friluftsmåleri. Den första finländaren som reste dit var Werner Holmberg (1830–1860), och hans exempel följdes av många andra konstnärer. Düsseldorfskolans intresse för naturen var den första impulsen till utvecklandet av det nordiska landskapsmåleriet.

Matts Leiderstam – Sett härifrån är en fortsättning på utställningen Seen from Here, som Christoph Benjamin Schulz kuraterade för Kunsthalle i Düsseldorf våren 2010. Utställningen på Åbo konstmuseum har kuraterats av amanuens Mia Haltia i samarbete med konstnären. Från Åbo går utställningen vidare till Vasa, där den presenteras på Kuntsi museum för modern konst 4.2–3.4.2011. Kunsthalle Düsseldorf presenterar utställningen i en publikation (på tyska och engelska) och Åbo konstmuseum har producerat en utställningsguide (på finska och svenska) med bakgrundsuppgifter om de utställda verken. Utställningen har understötts av Kulturfonden för Sverige och Finland.

Torsdag 30.9.2010 berättar Matts Leiderstam på engelska om sitt konstnärliga arbete på Kuvateatteri (Bildteatern) vid Åbo konstakademi (Slottsgatan 54–60) med början kl. 14. Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018