Factory of Found Clothes
Three Mothers and a Chorus
11.6.–12.9.2010
Konstnärerna Natalya Pershina-Yakimanskaya (f. 1969) och Olga Egerova (f. 1968) bildar duon Factory of Found Clothes. Deras konstnärliga arbete präglas av ett manifest där de proklamerar att de vill förändra samhället och lovar att stå på de svagas sida.  Factory of Found Clothes grundades 1996 och har i flera av sina arbeten behandlat maktstrukturerna och de sociala relationerna mellan dels kvinnor och män, dels de olika generationerna.

I Mörkrummet presenteras Factory of Found Clothes verk Three Mothers and a Chorus (2007, 33:50 min, Tre mödrar och en kör). En kör sjunger flerstämmigt till pianoackompanjemang och ställer kvistiga frågor till mödrarna. Mödrarna svarar och berättar om sina konfrontationer med problem och bekymmer i barnuppfostran.

En av mödrarna är bekymrad över sin tvåårige son som inte ännu kan gå på pottan. En annan åter ser barnuppfostran som en investering i framtiden. Ett barn fostras till en betydelsefull samhällelig påverkare då man lär det att man måste göra sig förtjänst till och med av moderskärleken. En tredje förefaller att ha det bra på alla sätt innan det kommer fram att hon ersätter sina brutna löften till barnet med pengar.

Även inom den kritiska kören uppstår det diskussioner om olika synsätt eftersom sångarna representerar olika åldrar och olika karaktärer. De manliga medlemmarna anser att mannen ska försörja familjen. Kvinnorna åter uppmuntrar sina medsystrar att återvända till förvärvslivet.

I det tvådelade videoverket avspeglar mödrarnas berättelser de utmaningar som hör samman med föräldraskapet men också samhällets motstridiga förväntningar. I slutet av varje berättelse berättar kören hur det gick för barnet och modern senare i livet – hur förväntningarna uppfylldes och vart de ledde.

Åbo konstmuseum inledde serien med Mörkrumsutställningar år 2008. Det första året presenterades video- och medieverk av finländska konstnärer. År 2009 stod konstnärer från de övriga nordiska länderna i tur. År 2010 presenteras baltiska och ryska konstnärer.

Factory of Found Clothes


Questions to Factory of Found Clothes


1. Could you tell how you start planning your art works and how the work proceeds?
Our works are always based on our own experiences, but they can also be initiated by a talk with somebody, some other moving story or  an event.

2. With which themes have you worked for this exhibition?

Motherhood, contradiction of society, peoples hopes and pains, relations and feminism.

3. Why are these subjects important to you?
Both of us are mothers and humans.

4. Could you tell about the technique you have used for the art works in this exhibition?
We have used a lot of material from the interviews we made when we started to work on this piece.  Before the interviews we read about the subject and consulted sociologists.

5. Is this technique typical for your working?

Yes

6. What does this exhibition at Turku Art Museum mean to you?
It is a great possibility to introduce our work to our dear neighbours.

7. Which other art fields are close to you and why?
Literature and cinema are natural, since we work with video art.

8. Could you tell about your future plans?

We are trying to help to build a critical institution in Russia and develop true democratic values. We are going to do a work about migrants and other projects dealing with social problems. We’re working with people’s problems instead of making something ‘decorative’.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018