Stor kyss!
25.9.2009–13.4.2008

Utställningen "Stor kyss!", som består av verk ur Åbo konstmuseums samling, inbjuder betraktaren till en färd i nutidskonsten och frågar: Vad känner du?25.9.2007 – 13.4.2008

Temana i nutidskonsten är lika många som i livet och de kan därför väcka starka känslor hos betraktaren. Nutidskonsten kan få oss på gott humör, väcka till liv minnen som redan fallit i glömska eller förgylla vår vardag. Nutidskonstens främsta uppgift är inte att behaga betraktaren och därför kan konstverken också få oss att ta avstånd från det som vi ställs inför. Utställningen "Stor kyss!" närmar sig nutidskonsten ur åskådarens synvinkel. Utställningen uppmuntrar oss att reflektera över våra förväntningar när vi betraktar ett konstverk och att känna hur konsten påverkar oss.   

Aktualiteten är det kännetecknande draget inom nutidskonsten. Alla konstverk som presenteras på utställningen "Stor kyss!" berättar om sin tid, oberoende av om de skapats på 1960-talet då den fin-ländska nutidskonsten anses ha uppstått eller om de kommit till vid en tidpunkt som ligger närmare vår egen tid. I utställningen ingår verk från nutidskonstens olika decennier. Eftersom endast en del av Åbo konstmuseums samling kan visas på en och samma gång har sådana verk valts till utställningen som inte visats på flera år. En viktig del av utställningen är de verk som nyligen införlivats i Åbo konstmuseums samling, bland dem Åbo Konstmusei Vänner rf:s donationer.

Utställningen är uppbyggd kring fem teman. "Rörelseenergi" visar hur konsten kan skapa en känsla av fart och rörelse. "Härskare och oregerliga" lyfter fram den samhällskritiska konsten, där också humorn har sin givna plats. Heta känslor, som erövrat museets största utställningssal, kallar till sinnenas spel. "Främmande, men intressant" förknippas med observation och analys. "Tillbaka till naturen" undersöker hur det traditionella naturtemat behandlas i nutidskonsten. På utställningen visas verk av bl.a. Mauno Hartman, Simo Helenius, Ismo Kajander, Manno Kalliomäki, Kaisu Koivisto, Silja Rantanen, Jaakko Sievänen, Kain Tapper, Esko Tirronen och Marianna Uutinen.

Eftersom vi alla som betraktare är olika, kan ett verk som är en upplevelse för en lämna någon annan helt oberörd. Alla behöver ju inte tycka om allt! Det viktigaste är att betraktaren ägnar en stund åt ett sådant verk som han eller hon tycker känns svårt och reflekterar över vad konstnären försöker förmedla via sitt arbete. Och vad är då konst? Det finns lika många svar på den frågan som det finns personer som besvarar frågan.


Två viktiga tidiga verk av Akseli Gallen-Kallela sida vid sida på Åbo konstmuseum 25.9.2007–13.4.2008


Samtidigt med utställningen "Stor kyss!" får Åbo konstmuseums publik möjlighet att se två tidiga verk av Akseli Gallen-Kallela (1865–1931). Museet visar då "Gumma med katt" (1885), som ägs av Åbo konstmuseum, och Ateneums "Gosse och kråka" (1884) sida vid sida. Dessutom presenteras också andra verk av Gallen-Kallela från 1880- och 1890-talet ur museets samling.

Gumma med katt var Akseli Gallen-Kallelas första folkskildring i stort format. Konstnären målade verket utomhus enligt principerna för det franska friluftsmåleriet och naturalismen under senare delen av 1800-talet. Som modell för verket stod en enstöring som vallade får i Salotrakten för att försörja sig. Hon var känd som Fårgumman. Ett typiskt drag i denna tidsperiods realistiska konst var att konstnärerna avbildade samhällets vanlottade. Också det genuina och naturliga idealiserades och det ansågs att det bäst återfanns bland den vanliga befolkningen. Sanningen förskönades inte, snarare tvärtom: motsatta drag framhävdes. "Gumma med katt" visades på Salongen i Paris år 1886. I Finland ryggade man först till inför verket, och Konstföreningen i Finland köpte inte in det till Ateneums samling. Victor Westerholm skaffade målningen år 1895 till den några år tidigare grundade Konstföreningens i Åbo samling.

Ett år tidigare, sommaren 1884 hade Akseli Gallen-Kallela målat verket Gosse och kråka i trakterna av sitt barndomshem i Tyrvis i Satakunda. Konstnären var då bara 19 år gammal, men använde i målningen på ett förundransvärt moget sätt de nya franska inriktningarna – före sin första resa till Paris. Han valde att avbilda en bekant pojke som nyfiket iakttar sin omgivning. Motivet, avgränsningen och stilen är vågade i målningen, som inte har någon annan fästpunkt i landskapet än den nedtrampade gräsmattan som omger dessa levande varelser. Målningen inköptes till Ateneum år 1911.

Dessa för sin tid radikala målningar har med åren blivit ett slags symboler för det finländska folket, där den nära kontakten mellan människan och naturen på ett tydligt sätt kommer fram.

Raffaello Gambogis Nunnan och den sinnessjuka visas för första gången på Åbo konstmuseum


Efter att konstnärsparet Elin Danielson-Gambogi och Raffaello Gambogi flyttat till Volterra i Italien började Raffaello Gambogi (1874–1943) arbetet med sitt monumentalverk "Dårarna" ("Le Pazze", 1906; 2 x 4 m), som avbildar kvinnliga patienter på det lokala sinnesjukhuset. Experter inom museiområdet i Italien var intresserade av att köpa verket, men det som förhindrade planerna var antagligen dess stora format. Senare hämtade Elin Danielson-Gambogi verket till Finland och försökte sälja det här utan att lyckas. Målningen förblev i Finland. År 1946 donerade den aboensiska antikhandlaren Esko Uro den avskurna mittersta delen av målningen till Åbo konstmuseum.  Resten av målningen är fortfarande försvunnen. Åbo konstmuseum har under de senaste veckorna fått ny information om den donerade delen, som i museets samling är känd som "Nunnan och den sinnessjuka" (2 x 1m).

Den mittersta delen konserverades med stöd av Italienska kulturinstitutet, Consart Oy och transportfö-retaget TNT inför den omfattande utställningen I italienskt ljus på Didrichsens konstmuseum, som presenterade verk av Elin Danielson-Gambogi. Nu visas verket för första gången på Åbo konstmuseum.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018