Dora Wahlroos
Man kan vad man vill
25.1.–20.4.2008
Målarinnan Dora Wahlroos (1870–1947) är en av de begåvade men mindre kända kvinnokonstnärerna från den finska konstens guldålder. Åbo konstmuseum anordnar i samarbete med Tavastehus Konstmuseum den första stora utställningen över konstnärinnans produktion. Mönstringen omfattar nära ett hundra verk. De kommer från ovanligt många adresser, sammanlagt 60 olika långivare. Lejonparten av ägarna är privatpersoner, varav följer att de flesta verk inte har setts i offentligheten. Dora Wahlroos är relativt sparsamt representerad i musei-samlingar; Åbo konstmuseum har den största offentliga samlingen av hennes verk. Även Konstmuseet Ateneum, Finlands Nationalmuseum, Åbo landskapsmuseum, konstmuseerna i Orimattila och Riihimäki samt K.H. Renlunds museum i Karleby har bidragit till utställningen genom lån av verk.

Utställningen visar prov på Dora Wahlroos produktion från över femtio år (1889 – 1943). Hon är representerad som olje- och pastellmålare, akvarellist och tecknare. Också några verk gjor-da av eller relaterade till Emil Wikström finns med. Konstnärinnan var för en kortare tid trolo-vad med honom.

Dora Wahlroos studerade först vid Ritskolan i Åbo under ledning av bl.a. Victor Westerholm. Hon kompletterade sina studier i Paris på 1890-talet. Konstnärinnan flyttade 1914 till Helsing-fors och senare till Grankulla där hon avled.

Dora Wahlroos konst präglas av influenser från den franska naturalismen och friluftsmåleriet av 1800-talets senare hälft. Hennes specialområde var människoskildring, genrebilder och porträtt. Konstnärinnan målade också landskap, stadsvyer och stilleben. Hon avbildade ofta kvinnor i olika livsskeden. Vid sidan av Åbo och huvudstadsregionen arbetade hon med konstnärskolonin på åländska Önningeby.

I samband med utställningen ges ut en publikation som är den första att presentera konstnä-rinnans liv och produktion. Skribenten är professorn i konsthistoria vid Helsingfors universitet, Riitta Konttinen, förlaget Kustannusosakeyhtiö Otava. Utställningen visas i Tavastehus Konst-museum 9.5 – 14.9.2008.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018