S P Å R
Åbo Konstgrafikers 75-årsjubileumsutställning
19.9.2008–25.1.2009
Åbo Konstgrafikers 75-årjubileumsutställning Spår  lämpar sig särskilt för Åbo konstmuseum eftersom den aboensiska konstgrafikens starka traditioner är väl företrädda i museets samling.
Nyligen berikades samlingen med ett betydelsefullt tillskott av aboensisk grafik då konstgrafiker Antti Nieminens (1924–2007) arvingar donerade 40 verk av konstnären till museet. Bland dem fanns flera träsnitt. Den nära relationen till konstgrafiken har kommit fram också i museets utställningsverksamhet. Under årens lopp har tiotals samutställningar med konstnärer från Åbo Konstgrafiker anordnats på museet. Allmänheten har fått njuta av verk av vårt lands främsta grafiker och av internationella grafikutställningar.  Samutställningarna av konstgrafik har gett inte bara allmänheten utan också konstnärerna möjlighet att bekanta sig med grafiska verk och konstnärer.

Åbo Konstgrafiker förberedde sig för utställningen så, att konstnärerna studerade verk som finns i Åbo konstmuseums samling, de konstnärer som är representerade och själva museibyggnaden. Utställningen Spår är en bred presentation av den aboensiska samtidsgrafiken. Till utställningen valdes tolv konstnärer vars verkhelheter vittnar om det arv och den inspiration som Åbo konstmuseum och Åbo som stad har gett områdets konstnärskår. Spår avspeglar nuläget inom konstgrafiken på ett intressant sätt. Vid sidan av de traditionella teknikerna använder sig konstnärerna av nya metoder för att göra sina "spår". Olika tekniker förenas flexibelt och videoarbetena realiserar grafikarbetets anda på ett sätt som känns naturligt. Konstgrafikens metoder är mångsidiga. Förutom skicklighet och tålamod krävs ofta också styrka. Varje avdrag är unikt även om konstnären samtidigt är medveten om att verket kan multipliceras.

I utställningen deltar Annika Dahlsten, Matti Helenius, Hannu Hämäläinen, Juha Joro, Sirkku Ketola, Heli Kurunsaari, Markus Lampinen, Teija Lehto, Laura Miettinen, Marita Mikkonen, Marjatta Nuoreva och Nea Silavuori. Utställningskuratorer är Åbo konstmuseums chef Kari Immonen och museets amanuens Jenny Nybom.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018