Annika von Hausswolff
20.2.–17.5.2009
Den svenska konstnären Annika von Hausswolffs konst har haft stort inflytande på den utveckling som lett till att fotografikonsten blivit en av de centrala uttrycksformerna inom den internationella nutidskonsten.
I dag räknas hon till de mest uppskattade nordiska konstnärerna inom sin generation. Åbo konstmuseums utställning Annika von Hausswolff visar ett representativt urval av verken under hela hennes karriär. Konstnären har valt ut de konstverk som ställs ut och som alla ingår i Samling Magasin 3 Stockholm Konsthall.
I början av 1990-talet blev Annika von Hausswolff (f. 1967) känd för sina dokumentliknande fotografier som var noggrant iscensatta. Redan i serien Back to Nature (1993) använde hon vissa stilistiska och innehållsmässiga drag som hon senare upprepat. Karaktäristiska känslotillstånd i Annika von Hausswolffs verk är ensamhet, frustration och melankoli. Det finns likartade drag i hennes konst och i surrealismens tradition. Annika von Hausswolffs fotografier visar ofta drömlika rum, där välkända fenomen känns irrationella och overkliga. Även om det inte finns någonting konstigt i konstnärens gardiner och stolar, innehåller de någonting som signalerar till betraktaren att allt inte är som det ska vara.

I sin konst behandlar Annika von Hausswolff kroppslighet och problematik kring kön och maktstrukturer. Återupprepade teman är att dölja och att blotta. Till detta hör det starka blixtljuset, känslan av avsiktlig iscensättning och de veckade gardinerna som ofta upprepas på bilderna. Människofiguren är ett centralt motiv för Annika von Hausswolff. Hennes modeller söker inte kontakt med betraktaren, utan de vänder ryggen till, täcker sitt ansikte eller blundar. De är fysiskt närvarande men ändå långt borta.

I den svensk- och engelskspråkiga utställningspublikationen som Magasin 3 producerat ingår tre artiklar av fackmän. Åbo konstmuseum har producerat ett tillägg till publikationen med de finskspråkiga översättningarna av texterna.

Utställningen har understötts av Kulturfonden för Sverige och Finland.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018