I Love Malmö
Nutidskonst ur Malmö konstmuseums samling
19.1.–22.4.2007
Konstsamlingen lyfter fram flera olika fenomen och utvecklingsspår som framståt inom konsten i detta område som t. ex. konstfältets interna förändringar, blandningen av populärkultur och högkultur samt uppluckringen av gränserna mellan den offentliga och privata livsmiljön. Flera av de verk som anskaffats till samlingen hör till den nordiska konstens nyckelverk. Varav en del nu visas på Åbo konstmuseum. Utställningens tekniska spektrum är omfattande. I I Love Malmö ingår målningar, skulpturer, installationer, fotokonst samt rörlig bild.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018