Kalevala
25.9.2009–10.1.2010
I år har det förflutit 160 år sedan den fullständiga versionen av Kalevala utkom.
Jubileumsåret till ära sammanställde Konstmuseet Ateneum en exceptionellt omfattande mönstring av Kalevala i konsten från 1800-talets mitt till vår egen tid. Kalevalautställningen presenteras nu också i Åbo, den enda ort utanför Helsingfors som fått den äran. Till valet av Åbo bidrog delvis, att två av Akseli Gallen-Kallelas (1865–1931) viktigaste verk med Kalevalamotiv, Sampos försvarare och Joukahainens hämnd, hör till Åbo konstmuseums samlingar. I själva verket har målningarna nästan hela tiden funnits i Åbo, eftersom de anskaffades till museets samling av konstnären för drygt hundra år sedan. Utställningen uppfyller Åbo konstmuseums hela nedre våning och presenterar 70 verk. Verken härrör från flera museer och många privata samlingar. Såväl Kalevalas hjältar och antihjältar som eposets kvinnor lyfts fram.

Till skillnad från utställningen i Ateneum koncentreras utställningen i Åbo konstmuseum kring den äldre Kalevalakonsten, dvs. verk från 1850-talet fram till 1960-talet. Här presenteras bl.a. alla Gallen-Kallelas kända verk som blivit en del av vår nationella bildskatt och vår identitet. Förutom de verk som Åbo konstmuseum har i sin ägo finns här bl.a. de ateneumägda målningarna Lemminkäinens moder, Kullervo förbannande, Kullervo drar ut i strid och den stora triptyken Aino-myten. Åbobon Robert Wilhelm Ekman (1808–1873), som också var en av de stora banbrytarna för Kalevalakonsten, kommer även att vara väl representerad.

Av de mindre kända men särpräglade verken med Kalevalamotiv lyfter utställningen fram de dekorativa, jugendinspirerade arbetena av Joseph Alanen (1885–1920) som avled vid unga år. Här finns också en rad arbeten som inte var med på utställningen i Ateneum. Heikki Virolainens (1936–2004) stora, färgrikt bemålade träskulpturer bröt av mot den konventionella Kalevalakonsten på 1960-talet. Många av dem, t.ex. skulpturen Marjatta, har sedermera blivit klassiker i Kalevalakonsten.

FÖRELÄSNINGSSERIE

I samband med Kalevlala-utställningen och samlingsutställningen Den här resan! arrangeras en föreläsningsserie. Marie-Sofie Lundström föreläser på svenska den 4 november kl. 17.30. Man kan delta i föreläsningen genom att betala museets inträdesavgift (8/5 e) eller köpa ett pass som berättigar till deltagande i alla föreläsningar (10/5 e). Föreläsningar och special guidningar arrangeras onsdagar 14.10–18.11.2009 kl. 17.30.

14.10 Nina Kokkinen: Vuosisadan vaihteen taiteilijat Kalevalan salatun viisauden jäljillä
21.10 Christian Hoffmann: Taiteilijoiden jalanjäljillä Suomessa ja ulkomailla
28.10 Matti Kamppinen: Tietäjät elämän puuta etsimässä
4.11 Göran Torrkulla:  Om att stiga in i bilder och stiga ut igen (på svenska)
11.11 Johanna Sinisalo: Idolit ikiaikaiset – pohdintoja suomalaisesta sankaruudesta
18.11 Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma, näyttelyopastus
25.11 Kari-Paavo Kokki: Henry Lönnfors ja hänen miniatyyrikokoelmansa
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018