Det viktiga onödiga
Konstnärsgillet i Åbo 85 år
5.6.–6.9.2009
Konstnärsgillet i Åbo fyller 85 år och med anledning av denna milstolpe presenterar sig gillets medlemmar på Åbo konstmuseum. I utställningen Det Viktiga Onödiga deltar Erika Adamsson, Heini Aho, Aaron Hiltunen, Jorma Hyttinen, Ilona Niemi, Sandra Nyberg, Merja Pitkänen, Hanna Seppänen och Sirpa Särkijärvi. Utställningen är en utmärkt översikt över den konst som just nu ska-pas i Åbotrakten. Nutidskonstens olika tekniker är mångsidigt representerade och var och en av konstnärerna har sitt eget personliga grepp om arbetet.

Utställningens namn är Det Viktiga Onödiga, och med det vill Konstnärsgillet i Åbo väcka diskussion om det onödigas betydelse. Vad finns det som är viktigt i det onödiga? Hur definieras det onödiga? Utställningens namn är mångtydigt, provokativt och också ironiskt. Frasen "Det viktiga onödiga" erbjuds som en spelöpppning, som utställningsbesökaren kan förkasta eller godkänna. Det onödigas betydelse kan begrundas ur den enskilda människans synvinkel men också i relation till hela kulturlivet. Nuförtiden, då de ekonomiska vetenskapernas termer och lagbundenheter tränger sig in på livets alla området, är det befogat att fråga sig: vad är sist och slutligen viktigt? Är kulturarbetet också bara en dekoration som man till allra först avstår ifrån då hårda tider stundar?

Samarbete mellan Åbo konstmuseum och Konstnärsgillet i Åbo har pågått i olika former alltsedan gillet grundades. Gillets första årsutställning anordnades på Åbo konstmuseum redan år 1924, och så fortsatte det med några få undantag ända till 1960-talet, då gillet fick egna utställningslokaler. Årsut-ställningen är alltjämt en traditionell och betydelsefull del av Konstnärsgillets i Åbo verksamhet. I år arrangeras årsutställningen undantagsvis i Nystad på Ars Aarras, där utställningen Kristall av plast öppnas för allmänheten den 4 juni. Åbo konstmuseum erbjuder utställningslokaler och producerar 85-årsutställningen för att dels lyfta fram den aboensiska konstens livskraft, dels stödja det lokala konstlivet. Utställningen Det Viktiga Onödiga föregicks av en ansökningstid som var öppen för gillets alla medlemmar. Utställningskurator är amanuensen vid Åbo konstmuseum Mia Haltia.         

www.turuntaiteilijaseura.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018