Mari Rantanen
Perfect Sunset
3.8.–9.9.2007
Mari Rantanen visar i Åbo konstmuseums Studio verket Perfect Sunset. Färgerna av den perfekta solnedgången glöder i målningen som fyller en hel vägg i Studion. I målningen kristalliseras Rantanens historia som målare genom att alla de saker och upplevelser hon velat förmedla till betraktaren kombineras i den.

Mari Rantanen (f. 1956) har rest en hel del och bott långa perioder utomlands. Först tillbringade hon vid 1980- och 1990-talets skifte ett decennium i New York, varefter det följde en lika lång period i Stockholm som professor i måleri vid Kungliga Konsthögskolan. Resemålen har oftast varit länder med en visuellt starkt och färggrann kultur, som Mexiko, Thailand och Indien. Konstnären är speciellt intresserad av hur människan upplever ljus och rum samt hurdan energi olika platser kan skapa. Rantanen målar sina egna upplevelser. Hon är inte rädd att lyfta fram sig själv och skärskilt det att hon är en kvinna. Till exempel dekorativa hantverk som ofta är gjorda av kvinnor har alltid fascinerat henne. Med sin konst försöker Rantanen skapa en plats för betraktarens känslor.
 
På dagen glömmer man nästan helt och hållet solnedgångens existens, men just innan solen försvinner bakom horisonten kan den erbjuda ett ståtligt färgskådespel som vi stannar och följer med. Det känns som detta naturfenomen skulle stöta bort allt annat. Det påminner om den svaga gränsen mellan närvaro och frånvaro. Samtidigt är det en kännedom om fenomenets kontinuitet och ett löfte om det framtida.

Mari Rantanen målade solnedgångar första gången efter sina studier vid Bildkonstakademin i slutet av 1970-talet. Då gav det kända motivet en möjlighet att övergå från figurativt uttryck till abstrakt. Motivet blev aktuellt igen år 2004 då konstnären upplevde solnedgången i Indien i Taj Mahal. I början motsatte sig konstnären klichén att se Taj Mahal i solnedgången, men upplevelsen blev imponerande. Hon berättar att det kändes som om den vita, spetslika byggnaden skulle ha dallrat i luften och svävat då solen sjönk bakom templet. Det kändes som om det försvann och kom tillbaka. Templet var samtidigt både närvarande och borta.  

www.marirantanen.com
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018