Jarno Harakkamäki
9.3.–22.4.2007

The world is full of noise yeah - I hear it all the time
I thought I heard you whisper - It happens all the time
Slowdive - Dagger

Jarno Harakkmäkis (f. 1976) utställning I Thought I Heard You Whisper i Åbo konstmuseums Studio inleder en serie utställningar med examensarbeten av blivande bildkonstnärer från Åbo Ritskola. Harakkamäki fyller utrymmet med teckningar av ansiktslösa människor. Kontakten till bildernas människor och deras världar bildas av ett ljudverk.

Traditionellt sett är människans ansikte och händer det väsentligaste i ett porträtt. De skapar en kontakt mellan betraktaren och den avbildade personen. Vem är hon eller vem var hon? Hurdan status har hon och varför har hon avbildats? Harakkamäkis verk erbjuder oss en annan synvinkel. De ställer frågan, vad blir kvar när man tar bort det väsentligaste. Om man tar titeln ifrån den levande modellen, avlägsnar hennes ansikte. Vilken är hennes favorit glass? Vad blev hon kallad som barn? Vad tänker hon? Ljudet är ett förslag, en viskning – resten är upp till betraktaren och dennes fantasi. Vem är hon?

I sina nuvarande studier har Jarno Harakkamäki inriktat sig på måleri. Före sina studier vid Åbo Ritskola utexaminerades han som ljus- och ljudtekniker. I sitt konstnärliga arbete rör han sig fritt mellan olika tekniker och material och strävar efter den lämpligaste lösningen för varje idé och konstverk. Av Harakkamäkis verk bildas naturligt större helheter vilka i sin tur fortsätter i kom-mande arbeten. För tillfället inspireras och tilltalas han av små detaljer som är viktiga för barn, men som vuxna ofta ignorerar. Han vill berätta om små saker och hemligheter som hämtar lycka. Saker som är verkliga och påtagliga – tillängliga.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018