Saara Ekström
Explaining Darkness
25.1.–9.3.2008
Åbokonstnären Saara Ekströms (1965) utställning Explaining Darkness (Förklarande av mörker) beskriver det mentala tillståndet av en alienerad människa i hennes kamp om att förstå sig själv och andra.

Utställningen påminner oss om att våra upplevelser och minnen ofta fogas samman som den definierande stommen för vår tillvaro.

De långsamt roterande blommorna i videotriptyken No Body, 2007 (Ingen kropp) badar i starkt rött ljus. Videon består av – liksom våra liv – en mängd stillbilder, otaliga ögonblick som knyts ihop för att skapa en fortskridande berättelse, en animation. Då historien avancerar och vår vy förändras, kan det som kändes bekant i nästa ögonblick förändras och bli eller verka främmande. De ständigt rörliga arrangemangen skapar en flimrande bakgrund till texten – medvetandets tysta röst – som sjunker allt djupare ner i ett mörker, där namn, kropp och identitet förlorar sin betydelse. Finns det en kärna som består, då de egenskaper som förankrar vår tillvaro i verkligheten försvinner?

Videoverket Trail (Spår) 2007-2008 följer samma teman som behandlas i No Body. Tomografier (tredimensionella röntgenbilder) av växter, inälvor och föremål illustrerar texten där berättaren förgä-ves försöker få tag på en undanglidande person i korridorerna av en labyrintisk byggnad. De ge-nomskinliga och sköra tomografierna är som ett spår av övergivna ägodelar, bortfallande egenskaper av ett försvinnande ego. De leder oss vidare in i byggnaden och närmare en persons innersta, en sluten plats dit vi inte äger tillträde.

Även om utställningen har titeln Explaining Darkness, ger Saara Ekström inte några tydliga förklaring-ar till vad mörker innebär. Till pulsen av en pendlande rörelse kan vi reflektera över förändringar inom oss och vår insikt om oss själva. Vad är det slutligen som är verkligt och utgör substansen av vårt innersta?

I samband med utställningen publiceras Saara Ekströms bok om verket No Body. Publikationen har understöts av Kustannus Oy Taide, Frame och Svenska kulturfonden. Alfred Kordelins stiftelse har understött Saara Ek-ströms utställning.

KONSTNÄRSTRÄFF

Söndagen den 27 januari kl. 14 presenterar Saara Ekström och Eeva-Mari Haikala på finska sina utställningar i Studion. 
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018