Annukka Olli
27.3.–17.5.2009
Annukka Ollis utställning öppnas den 27 mars för allmänheten i Åbo konstmuseums Studio.
Utställningen är hennes examensarbete vid Åbo Ritskola. Annukka Olli har skapat stora målningar av ansikten, och målningarna tvingar betraktaren att stå i mittpunkten och besluta hur han ska bemöta blicken. Målningarna är porträtt av människor som inte existerar i verkligheten.

Annukka Olli (f. 1980) valde ansikten som motiv för sitt examensarbete, eftersom förståelsen av miner är en viktig överlevnadsinstinkt och en del av vår vardag. Största delen av vår kommunikation med andra människor baserar sig på tolkningar av ansiktsuttryck. Våra miner reflekterar våra djupa känslor och blottar det som vi försöker dölja för andra.

Annukka Olli känner sig mera som skulptör än målare, då hon arbetar med sina stora målningar. Hon målar med akryl tunna skikt på duk och ibland slipar och tvättar hon bort färg. Den starkt bearbetade ytan berättar om människors liv och de spår som upplevelserna lämnat. Konstnären upplever att rynkig hy är intressantare än släta ansiktsuttryck, eftersom den bättre avspeglar de spår som livet har satt. Hon strävar inte efter att avbilda skönhet eller fulhet utan det som kan skapas mittemellan.

Annukka Olli berättar att hon koncentrerar sig på ögonen då hon målar och att hon försöker väcka liv i blicken: ”Målningarna av ansikten är förvrängda och oskarpa, men i ögonen försöker jag nå en realistisk och naturlig framställning. På det sättet kan jag skapa kontakt till betraktaren.” Konstnären upplever att det är en magisk stund, då konstverket är färdigt och målningen plötsligt ser på konstnären och avspeglar hennes känslor.

TRÄFF MED KONSTNÄREN

Torsdag 2.4.2009 kl. 17.30 berättar Annukka Olli i Åbo konstmuseums Studio på finska om sin konstnärliga verksamhet.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018