Päivi Häkkinen
Lähde
7.11.2008–11.1.2009
Skulptören Päivi Häkkinen som är bosatt i Helsingfors har i Åbo konstmuseums Studio skapat ett allkonstverk Lähde*.

I Studion möter betraktaren mänskliga och väldigt personliga gestalter som ser ut att vara nära besläktade med fåglar. De har vingar och fjäderbeklädnad och de-ras allseende ögon har ibland placerats in på olika delar av huvudet. Päls eller fjäll skyddar en del av figurerna mot stormar och vindar. I de svartvita figurernas värld är starka känslor närvarande. Figuren med tjugo tår, antenn på huvudet och små vakande ögon bär inom sig en otrolig mängd ondska. Förlamande kraft och mod återfinns inom den gestalt som uthålligt stretar framåt i motvind. De små kvinnliga figurerna är känsliga, men samtidigt också väldigt målmedvetna. Päivi Häkkinens laddade utställning leder betraktaren fram till urkällorna för människans känslor och maktrelationer.

Päivi Häkkinen (f. 1975) samlar intressant material och bearbetar långsamt sina skulpturer. Under sina resi-densresor till Grekland samt på Åland har hon hittat små stenar, som förvandlats till figurernas vita tänder. Gestalterna är klädda i en vävnad av fjäll som är gjord av små svarta stenar. Konstnären har använt en mera traditionell bildhuggarmetod, gipsgjutning, när hon skapat de små figurerna samt huvudena och fötterna. Till sist finslipar hon skulpturerna så att hon målar på gipset och fäster de sista materialen på ytan. 

Ljusplaneringen har en mycket stor betydelse för utställningen Lähde, som visas i ett dunkelt rum. Konstnären har planerat belysningen i samarbete med ljusplaneraren Anna Rouhu, som också är ansvarig för inspelningen av videoverket.

* på svenska källa, brunn, ursprung, gå, stick, far
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018