Maria Lindberg
Run Like Hell
23.1.–22.3.2009
Maria Lindberg, bosatt och verksam i Göteborg, har sedan det tidiga nittiotalet haft ett betydande inflytande på konsten i Sverige.

Hennes verk har visats separat och i gruppsammanhang på ett flertal välkända konstinstitutioner, gallerier och biennaler i Norden, Europa, och i USA. Åbo konstmuseum visar nu verk av Maria Lindberg (f. 1958)  i Studion. Utställningen Run Like Hell presenterar konstnärens verksamhet från nittio- och tvåtusentalet.

Informell och samtidigt med en osviklig precision i såväl form som i tanke, med sina rötter i tidig koncept konst och med ett otvetydigt släkt- och kamratskap med Fluxus rörelsens utövare: Maria Lindbergs konstnärskap är fyllt av integritet och utgör ett exempel på ett eget och konsekvent tänkande inom den nordiska samtidskonsten. Ständigt på väg och redo för experiment, genom åren har Maria Lindberg valt att arbeta i så skilda material som text, video, teckningar, fotografi, ljudverk, artist’s books, måleri, och objekt, för att utmana betraktarens öga och hjärna i hennes undersökningar av språkets och tankens bedräglighet.

Samtidigt som Maria Lindberg hävdar att konst inte endast kan utgöra en reflektion av vardagen - den måste tänka en tanke till - betonar konstnären vikten av en enkelhet och ett slags ekonomiserande. Videoverken följer ofta en tydlig handling från början till slut och ges minsta nödvändiga redigering, materialvalet är basic, objekten recyclade ur vardagen. Ett medvetet val av konstnären för att – inför sig själv – uppnå en önskvärd effekt, och – inför andra – ett möjligt samförstånd.

För Åbo konstmuseums Studio har Maria Lindberg utfört ett nytt, platsspecifikt verk. Konstnären har sammanställt utställningen Run Like Hell i samarbete med kurator Mats Stjernstedt, chef för Index the Swedish Contemporary Art Foundation i Stockholm, och den markerar början för ett längre samarbete där nästa presentation sker på FUTURA, Prag, september 2009.

Utställningen har understötts av Kulturfonden för Sverige och Finland.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018