Jouko Lehtola
5.6.–6.9.2009

I sommar visas i Åbo konstmuseums Studio verk av en av Finlands mest kända fotografer Jouko Lehtola. I utställningen ingår fotografier ur serierna Finnish View (Finländska vyer) och End of Innocence (Oskuldens död) från 2000-talet. I slutet av 1990-talet blev Jouko Lehtola (f. 1963) känd av den stora allmänheten för sin serie Young Heroes, som på ett oförskönat sätt avbildade ungdomens vilda fester i sommarnatten. Före denna bildserie hade Lehtola koncentrerat sig på att fotografera musiker på estrader, men han märkte att det egentligen var intressantare att rikta kameran i motsatt riktning. Jouko Lehtola är en ovanligt stark fotograf, då han avbildar personer. Detta kan delvis förklaras med att han inte ställer sig vid sidan om utan söker sig nära de personer han fotograferar och tillbringar tid tillsammans med dem.
Efter att Jouko Lehtola i flera år hade fotograferat ungdomar valde han nya motiv, och valet föll på platser och föremål. Han fortsatte att behandla tunga och svåra ämnen. Han avbildade platser där personer dött av överdoser av heroin och väggar i fängelser och arrestceller. Bilderna i serien Finnish View är mycket talande. De visar vapen som tillgripits i familjevåldssituationer och bilar som vid olyckor förvandlats till skrot. Även om inga människor avbildas i de här verken är känslan av människans närvaro dock väldigt stark, vilket är typiskt för Jouko Lehtola. I serien ingår också porträtt. Människor som döljer sig bakom klädesplagg har en viss tid vandrat på den smala vägen. Titeln på utställningen beskriver situationen: A man who has not once beaten his wife in 19 years 8 months and 7 days of their relationship. I serien Finnish View ingår självklart också naturbilder. Vår natur är isig, kall, småvuxen och blåsig, men samtidigt vacker och färgrik.

I serien End of Innocence avspeglar Jouko Lehtola öppenhet så, att han avbildar människor som klätt sig i sado-masochistiska kläder. Jouko Lehtolas fotografier klär också av betraktaren. De får oss att stanna upp. De öppnar för oss en verklighet, som vi lever mitt i.

www.joukolehtola.com


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018