Kati Immonen
4.7.–31.8.2008
Konstföreningens i Åbo styrelse valde för åren 2005–2008 sin första ateljéstipendiat, som är bildkonstnären Kati Immonen.
I enlighet med Konstföreningens i Åbo långvarige skattmästare Henry Lönnfors (1939–2004) testamente grundade Konstföreningen i Åbo år 2004 en ateljé som bär donatorns namn. Vindsateljén finns i jugendhuset Albatross i Puolalaparken. På basis av ansökningar väljs en åbokonstnär som i tre år får arbeta i ateljén. I  höst väljs stipendiaten för åren 2009–2011.

Kati Immonen (f. 1971) är känd som en nutidskonstnär som målar med vatten- och täckfärger. Hon avbildar den samtida kulturen och inriktar sig speciellt på sina observationer och erfarenheter. I Åbo konstmuseums Studio visas Vintersagan som hon målade åren 2005 och 2006. Serien baserar sig på hennes uppfattning om vinterkriget. Arbetet fortsatte med en målningsserie som avbildar dagens Finland.

Kati Immonens Vintersaga tillkom när hon funderade på de föreställningar som hon hade om finskheten och Finland. Hon kom fram till att hon ville avbilda vinterkriget utgående från det som hon hade hört av sina släktingar och lärt sig i skolböckerna. Krigsbilderna, som tillhör vårt gemensamma arv på samma sätt som de snörika vintrarna, började för nutidskonstnären framstå som en sagoaktig berättelse om seger. Vinterkrigets hjältedåd och den hjältemodiga inställningen verkade ha varit något som eftersträvades, och dessa händelser fick magiska drag som betonade folkets särskilda egenskaper. I Vintersagan framträder romantiska drag, snötyng-da träd omger soldaterna och kvinnorna tar vemodigt farväl.  

I Kati Immonens saga deltar också djuren i kampen. Detta fjärmar ytterligare händelserna från de tragiska öden som människorna ställdes inför. Vintersagan är inbunden till en bok. Betraktaren kan bläddra i den med vita angorahandskar på händerna och leva sig in i sagans ödesmättade stunder.

Efter Vintersagan började Kati Immonen fundera på dagens Finland. Hon reflekterade över de krav som samhället i dag ställer på människan och speciellt den egoism som ofta dominerar. Kati Immonens lösning var sömnen, som får människan att stanna upp men som också helar. På målningarna har människorna somnat på olika ställen och i olika situationer: mitt på salutorget eller på ett kafé. Som motsats till de sovande männi-skorna avbildar hon aktiva djur. I Kattdemonstrationen (2007) är katterna ställningstagare, men alla på sitt sätt, i egna grupper utan att uppbåda gemensam kraft.

MÖTE MED KONSTNÄREN sö 6.7


Kati Immonen berättar för allmänheten på finska om sitt konstnärliga arbete i Åbo konstmuseums Studio sö 6.7 kl. 14.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018