Miikka Vaskola
19.9.–2.11.2008
I september öppnar Åbo konstmuseum en utställning med de nyaste målningarna av Miikka Vaskola (f. 1975). Stämningen i Studion är då en helt annan än den som utställningen Bildsköna framkallar. Konstnären är en ung man, en representant för samtidsmåleriets nyaste generation. Inga kvinnor syns på hans målningar. Också ramarna och de granna färgerna lyser med sin frånvaro.

Vid första anblicken förefaller Miikka Vaskolas målningar mycket spontana. De flera meter breda oinramade målningsgrunderna påminner om den vita duken på en biograf. Trots den förefaller det som om de fotografiskt noggrant gjorda människogestalterna alltid varit en del av duken. Målningarna är starkt närvarande och lockar betraktaren att studera de fängslande stunder som de avbildar.

Miikka Vaskolas arbetssätt är noga övervägt och långsamt. Berättelserna lever i konstnärens fantasi och tar form allteftersom han målar. Han bearbetar ibland duken mycket kraftigt och kan förutom färg använda kol, bläck eller t.ex. järnoxid. Den kraftiga bearbetningen av grunden ger ett intryck av gångna tiders anda.

Luften vibrerar av spänning och den starka kontakten mellan personerna drar betraktaren med sig in i de intensiva målningarnas berättelser, som varken har början eller slut. Målningarnas personer har avbildats i ett visst avgörande ögonblick, precis då de får syn på något. En viktig del av Vaskolas bildvärld är också de abstrakta landskapen. Vid sidan av de föreställande målningarna får de betraktaren att ännu intensivare leva sig in i berättelsernas stämningar.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018