Vesa-Pekka Rannikko
Fågeln och biblioteket
25.9.–15.11.2009
Samtidigt med utställningen Kalevala öppnas Vesa-Pekka Rannikkos utställning Fågeln och biblioteket i Åbo konstmuseums Studio och det angränsande rum där Jussi Mäntynens skulpturer presenteras.
Rannikko är född 1968 och har rötter i Åbo. Utgångspunkten för den rumsliga helheten är Alvar Aaltos (1898–1976) bibliotek i Viborg (1927–1935) och Jussi Mäntynens (1886–1978) skulptur Älg (1928). Både Alvar Aaltos och Jussi Mäntynens skapande verksamhet har, vardera på sitt sätt, sitt ursprung i upplevelser av den finska naturen. De är mycket olika visuellt och vad utgångspunkterna beträffar, även om bägge på sin tid representerade de finsknationella tankegångarna, liksom verken med Kalevalamotiv.

Vesa-Pekka Rannikko studerade till en början arkitektur men övergick snart till studier i keramik och glasdesign vid Konstindustriella högskolan. Senare avlade han examen också vid Bildkonstakademins institution för tids- och rumskonst. Därför är det också naturligt att Rannikko flexibelt rör sig mellan skulptur, måleri, performans och rumskonst. Han är känd för sina verk av genomfärgad gips. Man kan se dem som tvådimensionella målningar även om de i rummet visar sig vara tredimensionella skulpturer.

Vesa-Pekka Rannikko intresserar sig för hur Viborgs bibliotek har förändrats. Under fortsättningskrigets tumult blev den ytterst välorganiserade representativa institutionen ett enda stort kaos. Under årens lopp förföll biblioteksbyggnaden svårt. På Rannikkos utställning i Åbo konstmuseums Studio finns det en vit kub. Den är i perfekt skick på vernissagedagen, men i Studion blåses sedan tidvis in luft, varvid kuben ändrar form. Den vita kubens pappersark hålls på plats av en tyngd i betong. Till skulpturen har konstnären lånat arkitektoniska detaljer från Viborgs bibliotek, bl.a. den kända fågelfigur som finns i läsesalens tak.

Konstnären berättar att han till material valde A4-papper, eftersom det här arket hör till de föremål som människan synnerligen ofta hanterar. Pappret hör också till de mest kända standardiserade elementen. Någon kan ha svårt för att kalla pappret ett föremål, för det känns nästan som en yta med två dimensioner. Rannikko säger att han också tänker sig skulpturens sockel, pappershögen, som något tomt – som en möjlighet jämförbar med luften och tänkandet.

En avgjutning av Älg, den skulptur av Jussi Mäntynen som står framför Viborgs bibliotek, finns också bl.a. i Kuppisparken i Åbo (1969). Utanför Åbo konstmuseum finns Mäntynens fontänskulptur Svanar (1958), och inne i museet finns ett rum som inrymmer den skulptursamling som Mäntynen donerade till Åbo stad. Mäntynen arbetade som preparator, senare konservator, vid zoologiska institutionen vid Helsingfors universitet. När han bodde i Sverige åren 1939–67 ägnade han sig helt åt konstnärlig verksamhet. Efter återkomsten till Finland bodde han i Åbo. Tack vare Mäntynens djupgående insikter i djurens anatomi är hans skulpturer av de finska skogarnas djur, t.ex. älgar, svanar, björnar och lodjur, mycket realistiska. De skickligt gjorda djurskulpturerna avspeglar sin tid nationali-tetstankar samt kalevalamytologin. Särskilt hans fågelmotiv har tolkats som avspeglingar av känslorna hos det folk som klarade kriget.

På Vesa-Pekka Rannikkos utställning möter många detaljer varandra och motsättningarna krockar på ett försynt sätt. I Jussi Mäntynen-rummet presenteras en skulptur av Rannikko där ett halvfärdigt naturalistiskt lodjur försöker komma fram ur kuben. I det här verket möts på ett utmärkt sätt Jussi Mäntynens strävan att ge en realistisk bild av naturen och Alvar Aaltos sätt att skapa en modernistisk byggnad. I Aaltos arkitektur är alla detaljer ytterst noggrant övervägda så att naturupplevelserna ska komma fram i arbetet.

En illusion av naturens närvaro på Rannikkos utställning ger vinden. Förstulet, nästan obemärkt, förändrar den saker och ting. Ett slags slutpunkt för utställningen utgörs av konstnärens videoverk om vinden. En kaja flyr från sitt bo i hård blåst. Utställningen har understötts av Map Suomi Oy.

KONSTNÄRSTRÄFF

Fredag 9.10.2009 berättar Vesa-Pekka Rannikko på finska om sitt konstnärliga arbete på Åbo konstakademis Bildteater (Slottsgatan 54–60) fr.o.m. kl. 14. Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.

Alla studerande har gratis inträde till Åbo konstmuseum fredag 9.10, hela dagen.

www.vesapekkarannikko.net
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018