Anne Tompuri
20.11.2009–10.1.2010
Det lönar sig att stanna upp i Åbo konstmuseums Studio och i lugn och ro koncentrera sig på den atmosfär som skapas av Anne Tompuris målningar.
Hon är född 1958 och bosatt i Villmanstrand. De stora målningarna bjuder på ett spektakel som tilltalar våra känslor. Hon använder en sparsam färgskala. Hon har endast målat med svart mattfärg på bronspigment, men har lyckats skapa ytterligt fina och fascinerande nyanser. En snabb blick på målningarna kan ge intryck av att de är abstrakta, ickeföreställande, men konstnären har namngett dem efter landskap. Betraktaren får själv bestämma landskapets motiv. Är det bilder av moln på himlen, själsliga landskap eller förstorade detaljer av svindlande ljusfenomen i naturen?

En intressant värld avspeglar sig också om man betraktar målningarnas ytstruktur. Det ytterst tunna och släta målskiktet får invid sig heltäckande svart färg, som nästan kan vidröras. Men också de becksvarta målytorna skiljer sig från varandra. Ibland avbildas en oändlig cirkel, vissa gånger fortsätter rörelsen ojämnt och långsamt i vertikal riktning och vissa gånger är rörelsen väldigt stark och dynamisk. Anne Tompuris målningar suger betraktaren in en värld, där det lilla blir stort och det stora blir litet. Det totala mörkret och smärtan är närvarande, förlusten av allting. Det starka ljuset är ändå så kraftigt att det nästan hämmar andningen. Det bländande ljuset balanserar mörkret, det innehåller kunskapen om och förståelsen av någonting större. I denna värld är det bra att leva.

KONSTNÄRSTRÄFF

Torsdag 19.11.2009 kl. 13 berättar Anne Tompuri på finska om sitt konstnärliga arbete. Platsen är Åbo konstakademis Kuvateatteri (Slottsgatan 54–60). Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.

www.annetompuri.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018