Gabríela Friðriksdóttir
Tetralógia
25.9.–15.11.2009
I Mörkrummet presenteras Gabríela Friðriksdóttirs videoverk Tetralógia  (2005).
Konstnären har inspirerats av den isländska mytologin, och i den isländska kulturen har den muntliga traditionen stor betydelse. Friðriksdóttir (f. 1971) berättar att hon i sina verk eftersträvar ett slags samtal i enlighet med det isländska tänkesättet, dock utan egentlig dialog. Fast åhörarna är tysta är de inte passiva. Berättaren måste framställa sin historia på ett så intressant sätt att åhöraren fascineras. Det gör Friðriksdóttir. Den mytologiska världen i sina verk skapar hon med omsorgsfull planering och noggrant genomförande. Kulisserna och dräkterna är redan i sig konstverk. Berättelsesättet följer det för konstnären typiska bildspråket. I början av sin karriär ritade Friðriksdóttir bilder som härrörde ur hennes innersta väsen och senare har de här bilderna blivit levande i hennes videoverk. Förutom den starka och särpräglade visualiteten har också ljuden stor betydelse i Friðriksdóttirs verk. Musiken till Mörkrummets utställning Tetralógia har, med en enkel melodi av konstnären själv som utgångspunkt komponerats av Björk Guðmundsdóttir, Borgar Bor Magnason, Daniel Ágúst Haraldsson och Jónas Sen.
Tetralógias delar har fått namn efter huvudväderstrecken. Med fyrtalet vill konstnären också anknyta till de fyra elementen, jorden, vattnet, luften och elden, samt till kategoriseringarna i Carl Gustav Jungs psykoanalytiska system. Verkens gestalter och typer representerar arketyper som är gemensamma för alla människor och förekommer i myterna, sägnerna och trosföreställningarna.

I delen North (Nord, 9:30 min) blåser det kallt och hårt. Höstackarna avslöjar gestalter som ser ut som jättar samt en modersgestalt. Det är fråga om ett födelsespektakel som ackompanjeras av en mänsklig röst. I den följande delen, East (Öst, 7:08 min), är människofigurernas huvuden skulpturala och extremiteterna har drag som anknyter till djurvärlden. Olika slags vätskor rinner och bubblar, deg bearbetas. Den dramatiska musiken skapar en bakgrund för kampen. Mittibland orkestern rumsterar dansaren Erna Ómarsdóttir. Existensen och det förgängliga är hela tiden närvarande. Den sagoliknande stämningen fortsätter i delen South (Syd, 7:31 min), där vi får följa med en siarstund mellan två personer. Stråkinstrumenten förstärker den intensiva stämningen. Vågar personen vända upp det sista kortet? När cirkeln sluter sig i den fjärde delen, West (Väst, 8:36 min), möter betraktaren en man som vandrar i en skog. Från jordens innandöme stiger det upp rök som leder honom till en grotta. Mannen och den som bor i grot-tan börjar samarbeta. Mannen bryter upp rötter till ackompanjemang av lugna blåsinstrument. Till sist befriar han naturvarelserna så att de kan fortsätta sin färd, drivande i vattnet.
Verket Versations/Tetralógia sågs som en helhetsbetonad installation i Islands paviljong på biennalen i Venedig år 2005. Verket har skapats i samarbete med de förutnämnda konstnärerna och med bildkonstnären Sigurður Gudjónsson. Utställningen har understötts av Kulturfonden för Island och Finland.

KONSTNÄRSTRÄFF

Torsdag 24.9.2009 berättar Gabríela Friðriksdóttir på engelska om sitt konstnärsarbete på Åbo konstakademis Bildteater (Slottsgatan 54–60) fr.o.m. kl.14. Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019