Lisa Strömbeck
In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward
5.6.–6.9.2009
I sommar visas i Åbo konstmuseums Mörkrum videoverket In Memory of All Those Who Work With-out Ever Getting a Reward  av den svenska konstnären Lisa Strömbeck.  Åskådaren kan följa hur en liten hund måste utstå en nästan övermäktig frestelse då han sitter med ett dignande korvfat precis "framför nosen", eller ligger korsfäst på golvet av tjocka salamiskivor. Den kanske värsta scenen är hur hunden måste balansera en korvbit på nosen i något som känns som en evighet. Hunden följer matte med blicken och lyder plikttroget även om den med lätthet kunde snappa åt sig läckerheterna. Hur länge orkar hunden uppfylla sin plikt?
Lisa Strömbecks (f. 1966) varmhjärtade verk reflekterar de förändringar som sker i samhället. Hon bodde nästan tio år i Tyskland och Danmark innan hon år 2000 återvände till hemlandet. Då märkte hon att barndomens och ungdomens socialdemokratiska Sverige hade förändrats. De lagstadgade vilrummen, som alla kallade vilorum, hade försvunnit. Likaså det som hon märkte då hon jobbade på ett enormt kontor – rummen fanns kvar, men de hade förvandlats till förråd. Senare byggde hon vilorum i gallerier och museer och dessutom ett permanent vilorum i ett företag. Vilken förändring i samhället var det som trollade bort vilorummen? Till vilorummen kunde man dra sig. Också i verket Vilorum spelade djuren en viktig roll, eftersom den person som sökt sig till vilorummets ensamhet via videon kunde följa hur hundar och kattor sov, hur de skapade en lugnande och skön atmosfär.  

In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward (2007, DVD, trilogi, sammanlagt 32:30 min.) är ett slags minnesmärke över alla dem som har visat tilltro och arbetat – utan någon ersättning överhuvudtaget. Videoverket får oss att reflektera över arbetets betydelse. Varför och för vem arbetar vi?

www.lisastrombeck.com

Utställningen har fått stöd av Kulturfonden för Finland och Sverige.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018