Joachim Koester
Tarantism
20.11.2009–10.1.2010
Åbo konstmuseums serie med nordiska konstnärer i Mörkrummet avslutas med den danska konstnären Joachim Koester. I Mörkrummet visas hans 16 mm svartvita film Tarantism (2007, 6:31 min). Verket Tarantism baserar sig på den medeltida föreställningen som varit rådande i Sydita-lien om att man kan bota tarantellaspindelns bett genom att dansa giftet ur kroppen. Dansen kunde pågå i flera timmar, t.o.m. i flera dygn, och rytmen blev hela tiden snabbare. Botemedlet utvecklades senare till folkdansen tarantella som dansades parvis till takterna av tamburinmusik. Under de senaste århundradena har flera kompositörer, koreografer, poeter och författare inspirerats av temat och skapat sina versioner av tarantellan.

Joachim Koester (f. 1962) återvänder i sitt verk Tarantism till den medeltida föreställningens ursprung. Varje dansare har sin individuella koreografi och sina regler, även om dansen ser ut att vara helt okontrollerad och de krampaktiga rörelserna verkar tvångsmässiga. Verket är ljudlöst, men i Mörkrummet hörs filmprojektorn, och det ljudet får hela tiden större betydelse. Vad händer i kroppen och i sinnet?   

Joachim Koester  är intresserad av människokroppens okända och outforskade områden. Han är fascinerad av fotografiets allegoriska betydelse, när det bygger broar mellan den materiella och immateriella världen. Joachim Koester gör ett grundligt arbete för att samla in bakgrundsinformation för sina nya verk. Han läser om sina teman, han reser till ort och ställe och letar efter t.ex. vardagliga promenadstigar där historiska personer har vandrat. I konstrast till det noggranna arbetet låter Joachim Koester händelserna och platserna leda honom vidare, han tillåter association. I sina verk har han behandlat bl.a. Immanuel Kant och Bertolt Brecht, men också fiktiva figurer som Dracula. Han är intresserad av olika personers erfarenheter av specifika platser i stadsmiljön och i naturen. Hur har platserna förändrats? Har människan ändrat sig? Joachim Koester har också studerat hur personer som är drogpåverkade beskriver sina upplevelser. Målet för konstnärens upptäcktsresor är att ta reda på vilka element som påverkar vår kropp och hur vårt psyke uppfattar dessa element.

Joachim Koesters verk har visats på ett stort antal internationella utställningar. För tillfället bor och arbetar han i New York. Utställningen i Mörkrummet understöds av Kulturfonden för Finland och Danmark.  

KONSTNÄRSTRÄFF

Torsdag 19.11.2009 kl.14 berättar Joachim Koester på engelska om sitt konstnärliga arbete. Platsen är Åbo konstakademis Kuvateatteri (Slottsgatan 54–60). Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018