IC-98
Teser om samhällskroppen (Skuggor)
19.9.–2.11.2008
Åboborna Visa Suonpää (f. 1968) och Patrik Söderlund (f. 1974) grundade för tio år sedan IC-98 (Iconoclast 1998). De såg konsten som det enda område där de fritt kunde ge uttryck åt sina tankar och tolkningar och på det sättet verkligen gå på djupet i studiet av samhällsstrukturerna. Samtidskonsten har erbjudit dem en utmärkt miljö. Projektet Förvaltningsbyggnaden från år 1998 i Åbo universitets förvaltningsbyggnads entréhall fick uppföljare och många av de tidiga arbetena gjordes i kretsen kring den aboensiska konstnärsorganisationen Arte rf. På tio år har konstnärsduon blivit internationellt känd. IC-98 deltog i Kiasmas stora utställning av samtidskonst ARS 06, där konstnärsgruppen på sedvanligt sätt utdelade sin publikation gratis åt allmänheten. IC-98 arbetar tvärkonstnärligt och tvärvetenskapligt så som samtidskonstnärerna brukar. Intensivt samarbete bedrivs sålunda med såväl internationella konstnärsgrupper som tonsättare och forskare.

IC-98:s serie Teser om samhällskroppen studerar och kritiserar idéer och praxis i dagens samhälle. I Åbo konstmuseums Mörkrum ställs projektets nyaste del Skuggor (digital animation, 53 min., stereo ljud) ut. I bakgrunden till de animerade teckningarna hörs Harri Kerkos (f. 1968) nya verk Sea of Dee. Det är emellertid inte fråga om enbart bakgrundsmusik utan om ett självständigt verk som kommenterar bilden.

Pentti Haanpää (1905–55) var en oliktänkare på sin tid, och hans produktion och särskilt hans roman Isäntä ja isäntien varjot (1935) inspirerade IC-98 till arbetet Skuggor (Varjot på finska). I romanen mister Jopi Herneinen på grund av den ekonomiska depressionen sin gård, som säljs på exekutiv auktion. När han förlorat sin samhällsställning bryter han samman och alkoholiseras. Till sist mördas en oskyldig kvinna.

Skuggor börjar sorgmodigt, i samma anda som Haanpääs roman. Bilderna visar hur dygnet framskrider i ett storslaget landskap. Starka naturfenomen, som människan är maktlös inför, jämförs med individens omtumlande känsla av att själv inte kunna påverka tingens gång. Innan det mörknar till kväll erövrar luftskepp och drakar turvis himlen som en veritabel armada. Efter mörkret kommer en ny morgon.

IC-98 upplever att den under depressionen på 1930-talet skrivna romanens kritik av kapitalismen och de samhällsproblem som boken skildrar är aktuella. I dag råder en utnyttjandementalitet och opportunism. Välfärdssamhället är ett minne blott, och en helhetsinriktad ekologisk inriktning förefaller att vara det enda alternativet för framtiden. I Haanpääs anda använder konstnärerna naturen som symbol, men under deras händer får den ännu fler tolkningar. Konstnärerna jämför sin animation med sin gratisutdelning, för Skuggor är ett slags kollage som förenar olika element men också skapar infallsvinklar åt många håll, precis som IC-98:s publikationer.

Uruppförandet av Sea of Dee och lanseringen av publikationen 10.10 på Åbo konstmuseum kl. 16.30
Fredag 10.10 har allmänheten tillfälle att träffa Visa Suonpää och Patrik Söderlund. Konstnärerna berättar om sitt arbete i Åbo konstmuseums Studio fr.o.m. kl. 16.30. Vid samma tillställning uruppförs Harri Kerkos Sea of Dee, som hörs i bakgrunden till Skuggor. Vid uruppförandet sjunger basbarytonen Nicholas Söderlund, Eva Alkula spelar konsertkantele och Harri Kerko orgel. Vid samma tillställning lanseras också IC-98:s nya bok som "skrivits tillsammans". Fritt inträde.
 
Utställningen har fått stöd av AVEK, centret för främjande av audiovisuell kultur. IC-98 har gjort utställningarbetet tillsammans med följande personer och organisationer: Heikki Sillanpää, Harri Kerko, Marko Laine, Nicholas Söderlund, Eva Alkula, Kari Kuusela, Akseli Virtanen och Mikko Jakonen.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018