Laura Horelli
8.5.–29.6.2008
Laura Horelli (f. 1976) visar i Mörkrummet sitt videoverk från år 2007, I have been considering making a video about a ski resort in northern Finland and showing it in a gallery in Berlin.

Berättaren i videoverket är en skådespelare som spelar konstnär i Berlin. Hon planerar ett verk om Levi skidcenter, men reser aldrig till Finland. I stället hittar hon sig själv i en idrottshall i Senftenberg nära Berlin där hon skidar på konstgjord snö.

Det är karakteristiskt för Laura Horelli att hon arbetar med dokumentliknande former. Hon berättar om sina upptäcktsresor in i dagens olika företeelser utan att föra fram något samhälleligt budskap. Genom att berätta om individens erfarenheter erbjuder konstnären betraktaren en chans att reflektera över människans handlingar: den konstgjorda snön kan lika väl finnas vid polcirkeln som i solgasset i den sydliga delen av världen. Det krävs mycket stora mängder vatten för att framställa konstgjord snö. I dag finns de största innehallarna för skidåkning i Kina, i ett land som lider av kontinuerlig brist på vatten.

Laura Horelli utexaminerades år 2001 från Konstakademins avdelning för rums- och tidskonst och året därpå från Staatliche Hochschule für Bildende Künst i Frankfurt a. M. i Tyskland. Sedan år 2001 har hon varit bosatt i Berlin.

Verket I have been considering making a video about a ski resort in northern Finland and showing it in a gallery in Berlin genomfördes med stöd av AVEK, Centralen för audiovisuell kultur.

Möte med konstnären sö 11.5

Laura Horelli berättar för allmänheten på finska om sitt konstnärliga arbete i Åbo konstmuseums Studio sö 11.5 kl. 14.

Centralkommissionen för konst stöder Åbo konstmuseums utställningsserie i Mörkrummet.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018