Nelli Palomäki
Jag, dotter
14.3.–20.4.2008
Åbo konstmuseum har traditionellt varje år visat en examensutställning av en elev vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Årets debutant är Nelli Palomäki (f. 1981 i Forssa), som i vår utexamineras som fotograf. Utställningen Jag, dotter består av porträtt av unga kvinnor och barn. De poetiska och känslofulla svartvita fotografierna är tagna i naturljus. Konstnären berättar att hon särskilt blivit inspirerad av gamla franska filmer.

Nelli Palomäki upplever det naturligt att behandla frågor kring kvinnlighet så, att hon fotograferar kvinnor. Största delen av fotografierna på utställningen Jag, dotter är närbilder av ansikten, men konstnären visar också porträtt i helfigur. För dessa bilder klädde Nelli Palomäki ut sina modeller – ibland i något originella kläder. Stämningen på bilderna kan upplevas som trotsig, men lika ofta kan åskådaren ana glimten i fotografens öga. Även om iscensättandet har varit viktigt i processen känns det som att modellerna är mycket naturliga då bilden knäpps. Bilderna utstrålar modellernas medvetenhet om sig själva och sin kvinnlighet. I deras ansikten kan utläsas berättelser om just dessa döttrar.

Nelli Palomäki beskriver sin utställning:

Fotografierna behandlar barndomens oskuldsfullhet och barnets beroende av de vuxna. Behoven är ofta motstridiga, dels de vuxnas önskemål, dels barnets självständighet. Jag reflekterar också över om det finns en tydlig gräns: Lämnar människan någonsin sin barnroll bakom sig?

MÖTE MED KONSTNÄREN sö 30.3

Nelli Palomäki berättar för allmänheten på finska om sitt konstnärliga arbete i Åbo konstmuseums Studio kl. 14.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018