Hannu Karjalainen
Surfers
14.3.–20.4.2008
I mars-april visas Hannu Karjalainens videoverk Surfers  (Surfarna), 2008 i Mörkrummet. I sina tidigare videoverk har Hannu Karjalainen (f. 1978) behandlat olika frågor kring framställandet av porträtt och framför allt skillnaden mellan den rörliga bilden och fotografiet. Redan i sina tidiga verk har han använt ljud och experimentell musik som väsentliga inslag i sin konst. I sitt nyaste verk Surfers följer han samma spår.

Surfarna balanserar på sina brädor och njuter av den kraft med vilken de väldiga vågorna lyfter dem och bär dem framåt. Surfarna behärskar kroppens rörelser och anpassar sig till de förändringar som vattnet kräver. I verket Surfers understryker Hannu Karjalainen med hjälp av den ultrarapida bilden rörelsens betydelse och får betraktaren att leva med i den finkänsliga situationen, då redan en ytterst liten rörelse påverkar slutresultatet. Stämningen framhävs ytterligare av den tystnad som råder. Konstnärens val av bildvinkel och avgränsningar får åskådaren att reflektera över människans förhållande till naturen. Vilkendera anpassar sig? Var är människans plats i världen? Det svar som först verkar så självklart förändras senast i det skedet, då surfaren gör sitt val.
   
Hannu Karjalainen utexaminerades som fotograf från Konstindustriella högskolan 2005. För tillfället bor han i Strasbourg i Frankrike.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018