Amour unit deux c½urs
Henry Lönnfors miniatyrsamling
18.9.2009–28.11.2010

Åbo Konstmuseum fick 2004 motta en förnäm miniatyrsamling av juris doktor Henry Lönnfors. Miniatyrerna är huvudsakligen svenska och härstammar från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Perioden anses vara det europeiska miniatyrmåleriets guldålder. Samlingen omfattar även centraleuropeiska miniatyrer. De äldsta av miniatyrerna är från 1600-talet. Största delen av miniatyrer är porträtt. Henry Lönnfors samling om 57 verk visas för första gången i offentligheten.

Vasafödde juris doktorn Henry Lönnfors (1939–2004) utförde sitt livsverk i huvudsak i Åbo, vid Åbo Akademi. Han var samhällsengagerad och innehade många förtroendeposter, bl.a. som långvarig medlem och skattmästare i styrelsen för Konstföreningen i Åbo. Han testamenterade den utställda miniatyrsamlingen till Konstföreningen i Åbo (Åbo konstmuseum) och anvisade medel för utökandet av den.
Henry Lönnfors miniatyrsamling är ett värdefullt tillägg till de fåtaliga offentliga miniatyrsamlingarna i Åbo och hela Finland. Särskilt de talrika svenska miniatyrerna passar utmärkt väl ihop med linjedragningen för Åbo konstmuseums samling, där den inhemska och skandinaviska konsten varit företrädda från första början. Miniatyrsamlingens franska och andra utländska verk åter vidgar vyerna när det gäller denna konstarts internationella aspekter. Utställningen har kuraterats av Åbo konstmuseums amanuens Christian Hoffmann.

I samband med utställningen publicerar Åbo konstmuseum boken Amour unit deux c½urs – Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma, Henry Lönnfors miniatyrsamling. Utöver artiklarna på finska och svenska finns en engelskspråkig resumé i boken. Samlingens miniatyrer är alla tryckta i färgbilder och är försedd med fullständig verkförteckning. Museichef Kari-Paavo Kokki från Stadsmuseet i Heinola skriver om samlaren Henry Lönnfors. Satu Frondelius, forskare vid Finlands nationalmuseum berättar om miniatyrmåleriets historia och tekniker samt om de svenska miniatyrerna i samlingen. Åbo konstmuseums amanuens Christian Hoffmann presenterar de offentliga miniatyrsamlingarna i Åbo. Reetta Kuojärvi-Närhi, amanuens för Konstmuseet Sinebrychoff skri-ver om enskilda konstnärer och verk. Publikationen som har över 200 sidor har redigerats av Åbo konstmuseums amanuens Mia Haltia. Minna Luoma/Candy Graphics står för ombrytningen. Åbo konstmuseum tackar för det goda samarbete Finepress Oy och Kuvertfabriken i Åbo Ab.

I enlighet med Henry Lönnfors testamente inrättade Konstföreningen i Åbo år 2004 en ateljé som bär hans namn. Vindsateljén ligger i jugendhuset Albatross vid Puolalaparken, och på basis av ansökningar utser styrelsen för Konstföreningen en konstnär som får disponera ateljén som arbetslokal i tre år. Åbokonstnären Hanna Seppänen (f. 1983) arbetar i ateljén 2009–2011.

Ett varmt tack till bidragsgivarna som möjliggjorde utställningen och publikationen: Henry Lönnfors fond, Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Finland och Sverige och FILI/Delegationen för den svenska litteraturens främjande.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018