Noora Schroderus: Hundutställning
17.11.2017–7.1.2018
Noora Schroderus Hundutställning granskar hundens och människans långa gemensamma historia och dynamiken i de två arternas samliv i dag. Ursprungligen fann hunden sin väg till Schroderus utställning av en slump: den ena av konstnärens två hundar gick in i ett dockskåp som hon höll på att restaurera i sitt arbetsrum. Anblicken var fascinerande, och Schroderus började lära sin hund att posera för kameran i dockskåpets olika rum, vars mått gjorde att den oskyldigt blickande storögda lilla hunden såg ut som en elefant i en porslinsbutik. Fotografierna i serien Elefanten (2016) är hjärteknipande och känns välbekanta, men samtidigt vill de påminna om att det inte alltid är enbart roligt att ha ett husdjur och att också ett litet djur ibland kan förefalla alltför stort och krävande. På samma gång synliggör bilderna en sanning som sällan uttalas direkt: husdjuren får inte själva bestämma vem de ska leva med eller vad som kan krävas av dem, utan deras lott är anpassa sig till ägarens vanor och livsstil.

Schroderus tidigare serie Hårigt Herbarium, vars verk var gjorda av olika slags människohår, väckte uppmärksamhet på utställningen i Mänttä sommaren 2015 genom det ovanliga materialvalet. Canis lupus familiaris (2017) fortsätter på den håriga linjen, men denna gång härrör materialet från lurviga donationer av hundar av flera olika raser. I sitt arbete experimenterar Schroderus också ofta med olika material, och hon fascineras av tanken på att material som anses vardagligt och betydelselöst kan bli till ett visuellt och estetiskt konstverk. Handarbete, inlärning av nya tekniker och det omsorgsfullt utfärda resultatet är en viktig del av verkens tidskrävande tillkomstprocess och påverkar också betraktarens upplevelse av verken. De broderade hundhåren formar sig i verkserien till individuella porträtt som liknar vederbörande donator och bär dess namn. Verken visar att just namnet gör hunden betydelsefull och att en hund med ett namn har en människa till kamrat. Samtidigt påminner de om att hunden, när den är som bäst, är människans likvärdiga livskamrat och att relationen till en hund ibland kan vara både långvarigare och mera givande än mången människorelation.  

Noora Schroderus (f. 1982) avlade examen vid Konstakademin år 2014. Skulptören bor i Salo och utnyttjar i sina arbeten olika material och tekniker på ett mångsidigt sätt. Verk av henne har på senaste tid varit utställda bland annat på Serlachiusmuseet Gösta och Galleri Ama. Vid sidan om sin egen produktion samarbetar hon också med sin make Kimmo Schroderus.

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande och Finska kulturfonden. Konstnären tackar alla hundägare som bidragit med hårdonationer.

www.nooraschroderus.com
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018