Johanna Ketola: Dal L447
15.9.–12.11.2017
Dal L447 är en helhet som består av ett videoverk i två delar, fotografier och skulpturala element. Namnet syftar på en industriellt framställd syntetisk målarfärg vars gröna nyans enligt tillverkaren återspeglar en dal.

Utställningen granskar definitionen av begreppet natur och människans relation till naturen på 2000-talet, särskilt genom moderna konsumtionsvaror där naturen sägs ingå som ett element. En central utgångspunkt är, förutom den estetiska naturupplevelsen, de allt intensivare erfarenheter som konstnären fått under sin egen livstid av hur de skadliga ämnen som människan sprider inverkar på vår livsmiljö. Dagens verklighet, som är alarmerande med tanke på miljöförändringen, koncentreras i verken till den kulturrelaterade naturen – till människornas tolkningar av naturen och de spår vi sätter i naturen.

Johanna Ketolas arbetsprocess har påverkats av hennes egen boendemiljö på landsbygden i mellersta Finland, dess skogsnatur och speciella naturobjekt, men också av semiotiken, den globala produktionen av lågprisvaror och av haikudikterna och deras sätt att beskriva världen. Dal L447 strävar efter en exakt men samtidigt poetisk tolkning och talar till betraktaren genom förnimmelser av såväl rofylldhet som alienation. Naturen är en plats där en främling, Fremdkörper, trängt sig in. Gränserna mellan det främmande och det naturliga har fördunklats, liksom också aktörskapet. Det är inte fråga om fantasi utan om specificering, analys och omorganisation av verkligheten. Utställningen levandegörs av musiker Petri Alankos ljudkulisser, som påminner om ljudvärlden i en urskog. Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande.

Johanna Ketola (f. 1978) är bildkonstnär och arbetar med fotografi, videokonst och installation. Hon har avlagt magisterexamen i bildkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2013 och studerat fotografi vid Lahtis designinstititut och Gerrit Rietveld Academie i Holland. Ketola bor och arbetar i Berlin och Jämsä.

www.johannaketola.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018