TYKO SALLINEN
15.9.2017–7.1.2018

Tyko Sallinen (1879–1955) är känd som föregångare för den finska modernismen och expressionismen. I centrum för hans konst stod landskapen och människorna, framförallt konstnärens första hustru Helmi Vartiainen, som kallades Mirri. Särskilt kraftfylld var Sallinens pensel på 1910-talet, då han också gav upphov till de första dispyterna om modernismen i vårt land. Tvisterna pågick ända in på det följande decenniet, då Hihuliter var ett av verken i stormens öga. Konstnären hade målat verket i Åbo under sommaren efter inbördeskriget 1918 och idén till det hade han fått då han besökte en gudstjänst i Nagu kyrka.

Tyko Sallinen utbildade sig ursprungligen till skräddare. På 1910-talet var han den finska konstens enfant terrible, som inte kände sig bunden av den äldre konstnärsgenerationens konventioner eller skönhetsuppfattningar. Hans verk, som influerats av den nya franska målarkonsten, ansågs stötande och upprörde betraktarna genom det rättframma och primitiva framställningssättet. Detta gällde främst folkskildringarna, såväl porträtten som de heta masscenerna. Landskapen kunde däremot vara så förenklade att de närmade sig det abstrakta.

Den friska och ohämmade färgglädjen i början av konstnärens karriär förbyttes senare i brutna jordnära färger, men formspråket förblev lika starkt och utrycksfullt som tidigare. Sallinens mest nyskapande och produktiva tid som konstnär varade i ett drygt decennium räknat från 1909. Under den tiden hann han skapa och till vårt land importera en expressionism på internationell nivå.

Vägen var mycket gropig för denne förnyare av den finska konsten: tvisterna om hans verk, skilsmässan, grälen med de äldre kollegerna och till sist den frivilliga landsflykten 1912–13 till Förenta Staterna, där konstnären försörjde sig med att göra illustrationer till den finska kolonins tidningar. Hans övriga produktion under det dryga året i Amerika är bristfälligt känd och de flesta av de arbeten som fann sin väg till Finland hör till Åbo konstmuseums samling. De teckningar som museet erhöll som donation från Amerika är nu åter utställda efter en paus på nästan tjugo år.

Utställningen omfattar ett knappt hundratal verk från tiden 1905–42 och har producerats i samarbete med HAM Helsingfors konstmuseum. Den senaste större utställningen av Sallinens arbeten var minnesutställningen på Åbo konstmuseum 1958, för nästan 60 år sedan. Utställningshelheten kompletteras av FD Tuula Karjalainens publikation, som berättar om Sallinens verk och hans konstnärsbana. Ett mångsidigt kringprogram anordnas också, bland annat specialvisningar med fokus på olika teman. Ytterligare uppgifter om programmet finns här.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018