Halil Altindere: Wonderland
9.6.–27.8.2017
Turkiske Halil Altinderes verk granskar politiska, sociala och kulturella koder och fokuserar ofta på marginalisering och motstånd mot den rådande regimen. Under de senaste åren har konstnären utnyttjat element ur subkulturernas vardag i Istanbul och djärvt kommenterat den turkiska regeringens åtgärder. Wonderland färdigställdes i februari 2013, bara några månader före de stora demonstrationer som utbröt i Turkiet. De opinionsyttringar på Taksimtorget i Istanbul som ursprungligen var riktade mot planerna på att bygga ett köpcenter på centralparkens plats  urartade på grund av polisens agerande till kravaller och en allmän protest mot regeringen. På grund av det politiska, alltmer tillspetsade läget i Turkiet i dag är filmen fortfarande aktuell.

Wonderland
ger en röst åt de arga och frustrerade ungdomarna i stadsdelen Sulukule i Istanbul, ett område som bebotts av romer alltsedan den bysantinska tiden. I det reformprogram som den turkiska regeringen inledde 2006 i syfte att ge staden en ansiktslyftning var Sulukule det första saneringsobjektet, och den ursprungliga romerbefolkningen måste flytta och ge plats för de byggprojekt som leddes av  byrån för bostadspolitik, TOKİ. Konstnären utnyttjar på ett ironiskt sätt musikvideornas och hiphop-kulturens vedertagna stil och följer genom skräp, graffiti och förfallande kvarter jakten på en medelklassifierad stadsbild utom räckhåll för romerna, till ackompanjemang av polissirener och en medryckande basgång. De politiska rim som ungdomarna i den romska hiphopgruppen Tahribad-ı isyan (Rebellion of Destruction) framför talar om ojämlikhet, motstånd och hopp. I kampen för att bevara hemstadsdelens gator är konsten och musiken deras centrala vapen.

Halil Altindere (f. 1971) arbetar och bor i Istanbul och har sedan mitten av 90-talet varit ett av Turkiets hetaste namn inom nutidskonsten. Han är mångsidig och arbetar med såväl video, foto och performans som skulptur och installation. Han har också verkat som utställningskurator och förläggare av tidskriften art-ist Magazine. Altinderes verk har presenterats bland annat på Documenta och Manifesta, på biennalerna i Istanbul, São Paulo och Berlin samt på MoMa PS1. Wonderland ingår också i MoMas samling.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019