Jussi Haro: Rekonstruktion
7.4.–21.5.2017

Åbo konstmuseum bereder varje år en bildkonstnär som avlägger examen vid Åbo Konstakademi tillfälle att presentera sitt examensarbete i Studion. I år föll valet på Jussi Haro (f. 1985), vars konstnärliga arbete har sina rötter i gatukonsten. Numera arbetar han främst med skulptur.
 
Under hela sin studietid har Haro samlat in material till sina arbeten i det offentliga rummet: uppbrutna cykellås, tomma energidrycksburkar samt yttersta högerns och nynazisternas propagandadekaler. Han har redan hittat över 370 trasiga cykellås och också stora mängder med tillplattade dryckesburkar. Av de rasistiska gruppernas dekaler har han tagit tillvara de delar som han kunnat riva eller skrapa loss. Materialet är laddat och bär på många betydelser, som förenas av ett visst utanförskap, otrygghet, aktivitet på högvarv och testosteron.

Rekonstruktion består av tre verk där Haro ger det insamlade materialet en ny dimension. Cykellåsen bildar en massa som gör de individuella egenskaperna till en del av en större helhet. Vilken betydelse har en individ i en större helhet och försvinner individens trauman i en stor folkmassa? Av energidrycksburkarna har Haro gjort en skulptur som lånat sin form av en Suzuki PV-moped och vittnar om ungdomligt trots och behov av uppmärksamhet. Dekalfragmenten har han sammanställt till ett kollage med herbariemotiv där uppmärksamheten flyttas över från de aggressiva slagorden till barndomens somrar, blommor och finländarnas romantiskt betonade relation till naturen.

Haros arbetsmetod har flera intressanta nivåer: insamling, tillvaratagande och också musealitet. Ur konsthistorisk synpunkt kan man granska hans arbetssätt i relation till ready made-estetiken eller de upphittade föremålens estetik, performativiteten eller aktivismen. Utställningens centrala teman är identiteten som en del av den kollektiva kulturen, förhållandet mellan tillit och misstro samt det offentliga rummets problematik. I verken förenas rädslorna från 2010-talet, rasismen samt en individs eller en grupps självvalda isolering från massan. Temana vill belysa de problematiska maktkonstellationerna kring olika slags beroendeförhållanden, de val som destruktiva individer gör och de olika alternativens perspektivlöshet.

cargocollective.com/jussiharo

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019