Søren Thilo Funder: The Vanishing Table
17.2.–2.4.2017

I Mörkrummet inleds året med den danske konstnären Søren Thilo Funders videoverk The Vanishing Table (2014), som med hjälp av två sammanlänkade berättelser behandlar penningens väsen samt utformningen av penningvärdet och dess avtalsbaserade, nästan imaginära natur. I den första berättelsen får vi vara med om en mystisk sammankomst, där en grupp numismatiker studerar ytterst sällsynta men för betraktaren osynliga historiska mynt. De dyrbara samlarobjekten granskas var för sig med stor varsamhet och skapar en gemensam fantasibild hos dem som sitter runt bordet. Sammankomsten påminner om en spiritistisk seans där samröret mellan olika världar kanaliseras till bordet och kraften i de händer som vilar på det. Till sist försvinner också bordet och kvar blir bara samlarna med sin omhuldade fantasiföreställning.

Samtidigt, på annat håll, reciterar en tecknad, välansad apgestalt i börsvärldens kulisser en dikt av Lewis Carroll. Den tragikomiska dikten berättar om en långivare och en låntagare som aldrig får sina lånepengar innan långivaren redan börjar återkräva dem. Apans säregna berättelse avbryts av ett telefonsamtal som återbördar den i övrigt så sansade gestalten till ett djurs nivå.

The Vanishing Table
lyfter fram vårt tveeggade förhållande till pengar: pengarna är dels ett fysiskt objekt för vår uppskattning och vårt habegär, dels en från allt det konkreta lösgjord kollektiv upplevelse av den abstrakta lånemarknaden. För en del förblir pengarnas värld för alltid en ockult vetenskap, för andra är den en spelplan. Vardera tolkningen betonar den fundamentala absurditeten och nyckfullheten i vårt levnadssätt som är baserat på den globala finansmarknaden.

Søren Thilo Funder (f. 1979) arbetar i huvudsak med video och film och granskar nutidssamhällets maktkonstellationer på socialhistoriens och olika kulturfälten. Med sina omsorgsfulla verk, som utnyttjar filmens narrativitet och mise-en-scène, vill han med fiktionens hjälp skapa nya arenor för diskussioner om politik och motminnen.  

Konstnärsträff onsdag 15.2 kl. 15 på Åbo Konstakademis Bildteater (Slottsgatan 54). Søren Thilo Funder berättar om sina verk och sitt konstnärliga arbete på engelska. Fritt inträde.

www.sorenthilofunder.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018