Robert Wilson: Lady Gaga: Mademoiselle Caroline Rivière
16.9.–20.11.2016

I Mörkrummet presenteras under hösten en konstnärlig amerikansk mångkampare, Robert Wilson (f. 1941), med videoverket Lady Gaga: Mademoiselle Caroline Rivière (2013). Wilson är känd för sin imponerande produktion för teater- och operascenerna som prisbelönt dramaturg, regissör, koreograf, ljus- och ljudplanerare och scenartist samt som en bildkonstnär vars verk ingår i många högt ansedda museers samlingar.

År 2004 började Wilson filma videoporträtt och många celebriteter har poserat för honom, bland annat Brad Pitt, Winona Ryder, Alan Cumming, Jeanne Moreau, Johnny Depp, Mikhail Barysjnikov, Steve Buscemi, Sean Penn och Robert Downey Jr. Wilsons samarbete med den avantgardistiska popdrottningen Lady Gaga inleddes år 2013 och kom att omfatta 22 olika videoporträtt som delvis hämtat inspiration från konsthistorien. Porträtten av Gaga premiärvisades i Louvre. Detta museum har i sina samlingar också Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867) målning Mademoiselle Caroline Rivière (1806) som inspirerat till det verket som nu kan ses i Mörkrummet.

I det fascinerande porträttet står Lady Gaga stilla framför kameran och har denna gång iklätt sig rollen av Caroline Rivière. En tår tillrar ner på Lady Gagas kind och för tankarna till den 15-åriga mademoisellen som avled kort efter att porträttet av henne färdigställts. Lady Gaga poserade nästan elva timmar i samma ställning, och porträttet vittnar också om hennes självbehärsknings- och koncentrationsförmåga samt de känslotillstånd som situationen gav upphov till.

Verket är en syntes av Wilsons breda konstnärliga arbetsfält: dräktplanering, maskering, scenografi, ljus, ljud, gester och berättelseinnehåll. Videon visas som en fortlöpande loop och rör sig i gränsmarkerna mellan fotot och den rörliga bilden, förebilden och rollinnehavaren, verkligheten och fiktionen, och är ett bevis på Wilsons osvikliga sinne för dramatik och på hans visuella träffsäkerhet antingen han väljer viskningen eller högljuddheten. För musiken svarar Michael Galasso.

www.robertwilson.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019