Petri Ala-Maunus: The Great Deluge
16.9.–20.11.2016
Petri Ala-Maunus (f. 1970) är känd för sina ideallandskap där ha använder sig av kitschens och det romantiska landskapsmåleriets bildgalleri och skapar eteriska horisonter och magiska vyer med hav, berg och dalar i obruten följd. Förebilderna till hans verk kan spåras till såväl den tyska romantiken och realismen som Hudson River School och estetiken i tidningen Vakttornet. Under de senaste åren har den extrema romantiken gett vika för en mer aggressiv men fortfarande imaginär naturbild och den pedantiska detaljrikedomen har ersatts av bredare penseldrag som krossar illusionerna.

The Great Deluge (2016) låter en syndaflod av bibliska mått svalla fram över duken och placerar betraktaren mitt i de apokalyptiskt dånande skummiga vågornas korssjöar. Konstnären har också tidigare gärna skapat stora verk och nu behandlar han sitt motiv på en duk som är nästan nio meter. Verket är oerhört detaljerat men på ett sätt som inte låter betraktaren fästa blicken på något bestämt. Det skulle vara lätt att drunkna i det mäktiga landskapet, men som för att driva med sitt eget storverk har konstnären på målningens yta tillfogat färgfläckar och droppspår som hindrar betraktaren från att helt sjunka in i verket.

I Bibeln skildras syndafloden som ett återkallande av skapelsearbetet, som en historia där Gud ville återställa jorden i dess ursprungliga tillstånd genom att dränka hela världen för människornas onda gärningars skull. Ala-Maunus verk är öppet för många tolkningar. Verket kan vara en hotfullt dundrande moralitet men lika väl en lovsång till naturkrafterna, avsedd att ge betraktaren en skönhetsupplevelse. Eller så kan det tolkas som en ironisk omvärdering av oljefärgsmåleriets traditioner eller som konstnärens personliga kraftprov eller mästarprov.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019