Helene Schjerfbeck
16.9.2016–29.1.2017
Helene Schjerfbeck (1862–1946) räknades redan under sin livstid till de främsta bland vårt lands konstnärer och kan, speciellt tack vare den sena produktionen, ses som en av de mest betydande modernisterna i hela den västerländska konsten. Utställningen Helene Schjerfbeck presenterar verk från nästan hela hennes 70-åriga karriär och visar hur ungdomsårens formspråk, som var bundet vid realismen, gradvis gav vika för ett mera förenklat uttryckssätt som betonade det själsliga.

I centrum för utställningen står personporträtten, och människoskildringen är också Schjerfbecks paradgren. På utställningen kan man jämföra konstnärens berömda djuplodande självporträtt med hennes personliga stilleben, vilka liksom självporträtten återger tidens oåterkalleliga gång. Utställningen presenterar också konstnärens tidiga historiemotiv, en genre där Schjerfbeck var unik i Finland på sin tid, eftersom det högt värderade historiemåleriet av tradition setts som en manlig konstart. Nittio verk har lånats från Ateneum och andra betydande offentliga och privata konstsamlingar i Finland och Sverige. Utställda är bl.a. de kända ungdomsarbetena Konvalescenten och Begravning i Port-Aven samt över tio självporträtt från tiden 1878–1945.

Schjerfbeck hade tack vare Victor Westerholm goda kontakter med Åbo konstmuseum, vars huvudman var Konstföreningen i Åbo, och under Westerholms tid som museichef 1891–1919 presenterades hennes verk över tjugo gånger i Åbo. Westerholm uppmuntrade också konstnären att ställa ut här, trots att hon hade undvikit utställningspublicitet i Helsingfors. Konstföreningen i Åbo visade också framsynt anskaffningspolicy jämfört med de andra offentliga konstsamlingarna genom att under Westerholms tid köpa sex verk av Schjerfbeck. Fem av dem köptes före Schjerfbecks stora genombrott, hennes första separatutställning i Helsingfors 1917. Till de tidiga anskaffningarna hörde bl.a. Den gamla herrgården, I hemmet och Självporträtt med silverbakgrund, vilka senare blev klassiker. Åbo konstmuseums Schjerbecksamling, som utökats genom senare inköp och donationer, hör till vårt lands främsta.

Åbo konstmuseum erbjuder också ett mångsidigt kringprogram, t.ex. intressanta specialvisningar, expertföreläsningar och Konsttasting. Närmare uppgifter finns på sidan Aktuellt.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019