Carlos Amorales
27.5.–28.8.2016

I Mörkrummet presenteras på sommaren mexikanaren Carlos Amorales filmtrilogi Amsterdam (2013), The man who did all things forbidden (2014) och The Eye-Me-Not (2015). Amorales verk förenar tradition med populär- och subkulturerna och konceptkonstens visuella språk. De rör sig mellan det europeiska och sydamerikanska kulturarvet och avspeglar också den kulturella tudelningen i konstnärens egen identitet.

Amorales filmer kommer till tack vare forskningsprojekt och erbjuder ett experimentfält för hans filosofi. Trilogin inleds av Amsterdam (23 min.), som granskar den icke-verbala kommunikationens möjligheter. Då filmen gjordes tillsades regissören och skådespelarna att avstå från all verbal kommunikation. Då det talade och skrivna språket blir mer abstrakt frigörs utrymme för improvisation, och skådespelarnas kroppsspråk blir det främsta kommunikationsmedlet. För Amorales blir filmen på detta sätt ett undantagstillstånd som kan jämföras med social anarki.

The man who did all things forbidden (40 min.) har inspirerats av den chilenske författaren Roberto Bolaños bok Estrella Distante (1996). Filmen granskar Bolaños syn på den chilenska avantgarden och lyfter fram hans surrealistiska bildvärld och skrivrytm. Filmen baserar sig också på forskningen kring den chilenska poesins politiska radikalisering efter militärkuppen 1973 och Chiles därpåföljande övergång till ekonomisk neoliberalism.

The Eye-Me-Not (50 min.) granskar filmkollagets koncept genom en dröm som upplevs av en opiummissbrukare. Filmen förenar måleri, scengarderober och den ryske konstnären Kazimir Malevitjs scenografiplaner med den tyske konceptkonstnären Joseph Beuys tankar och chilenaren Manuel Serranos omtvistade artiklar. Kollagekonceptet genomsyrar hela verket: skådespelarna använder sig också av tillskuren rekvisita och kulisser i sitt sökande efter nya associationer och möjligheter samtidigt som de skapar sitt eget symboliska språk.

Carlos Amorales (f. 1970) bor och arbetar i sin födelsestad Mexico City men tillbringade åren 1992–2004 i Amsterdam, där han studerade vid Gerrit Rietveld Academie och Rijksakademie. Hans uttrycksmedel är bland annat teckning, animation, installation, performance, målning och video.

FÖREVISNINGSTIDER

Amsterdam (23 min.)
11:00 | 12:50 | 14:45 | 16:40 | 18:30

The Man Who Did All Things Forbidden (40 min.)
11:20 | 13:15 | 15:10 | 17:00 

The Eye-Me-Not (50 min.)
12:00 | 13:55 | 15:50 | 17:40 

 

estudioamorales.com

www.facebook.com/events


 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018