Lars Brunström
27.5.–28.8.2016

Den svenske konstnären Lars Brunström är känd för sina mekaniska djurskulpturer som han ofta sammanställer till installationer med inslag av humor. Verken är inspirerade av människornas, djurens och maskinernas rörelser och beteendemönster, som Brunström lösgör och fjärmar från naturmiljön samtidigt som han gör rytmen långsammare och upprepar rörelsen med mekanikens hjälp.

Den vilda naturen erbjuder Brunström ett bildgalleri där hyenorna på savannerna möts, gamarna spejar efter nästa offer och geckoödlorna färdas på sin väg utan slut. Brunström spenderar mycket tid på att studera djuren och deras rörelser, men de färdiga konstverken eftersträvar egentligen inte en återgivning av en realistisk naturupplevelse utan tar snarare avstånd från det som vi uppfattar som naturligt. Konstnären koncentrerar sig ofta på en enda rörelse, på att göra den långsammare och upprepa den ett oändligt antal gånger, vilket ger betraktaren en nästan hypnotisk upplevelse. Inför en mindre märkbar rörelse kan betraktaren också tvivla på sina ögons vittnesbörd: Rör sig skulpturen verkligen eller är det bara inbillning?

Brunström ser rörelsen framförallt som kommunikation och det är också rörelsen som ger hans verk deras natur och karaktär. Det är lätt hänt, att betraktaren börjar se på djurens aktiviteter i ett mänskligt ljus. Verken inbjuder till roande tankelekar lika väl som till allvarligare funderingar kring relationerna mellan människan, djuren och naturen.

Lars Brunström (f. 1973 i Uddevalla) inledde sin bana som målare, men studierna vid Malmö konsthögskola åren 1997–2002 fick honom att intressera sig för rörelsernas språk och mekaniska skulpturer. Han arbetar med många olika material och gör sina skulpturer av bl.a. latex, silikon, lera och ett inbyggt maskineri som får verket att röra sig. Brunström bor och arbetar i Stockholm. Hans verk presenteras nu för första gången i Finland.

www.larsbrunstrom.com

www.facebook.com/events

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018